Nedir?

Sekste rol yapma, rol yapmanın erotik bir biçimidir: İki veya daha fazla kişinin bir cinsel fantezide rol oynadığı cinsel bir davranıştır. Ne kadar ciddiye alındığı katılan insanlara bağlıdır, senaryo basit ve eğretiden, kostümler ve senaryoya kadar tam tekmil ayrıntılı ve karmaşığa kadar bir düzeyde olabilir. Hemen her rol, erotik bir deneyimin temel malzemesi haline gelebilir, birinin cinsel olarak düşünebileceklerinin sınırı yoktur.

İnternetin popülerliği de siberseks diye bilinen, seks oyunlarını içerebilen çevrimiçi cinsel ilişkilere mahal verdi. Bu tehlikeli sayılabilir, dolayısıyla böyle edimlerde başkalarının güvenliğini de koruyabilmek için güvenli sözcükler seçilmelidir.

Türler

En yaygın cinsel rollerin çoğu, bir güç farkı ve hakimiyet-boyun eğme yönü içerir. Roller, genel güç konumları atamaları veya özel, ayrıntılı fanteziler olabilir. Bazı insanlar tüm hayal dünyasından yararlanır. Kontrol eden oyuncuya genelde üst veya dominant, kontrol edilen tarafaysa alt veya itaatkar denir.

Oynanabilecek bir dizi senaryo vardır, örneğin:

 • Yaş oyunu: Kişinin başka bir yaştaymış veya karşı tarafa başka bir yaştaymış gibi davrandığı bir çeşit rol yapmadır. Uygulama geriye dönük olabilir, yani çocukluğu yeniden yaşamak hedeflenebilir veya cinsel olabilir, yani uydurma ya da gerçek yaştaki insanlarla cinsel bir ilişkiyi canlandırabilir. Genelde bu rol, olduğundan daha genç davranan birini içerir, ama nadiren daha yaşlı bir rol de bulunabilir.
 • Hayvan oyunu: Bir tarafa köpek veya tay gibi bir hayvanmış gibi davranılır.
 • Efendi-köle: Bir tarafa efendinin malıymış gibi davranılır.
 • İşkenceci-tutsak: Taraflardan biri rol icabı taraflardan birini esir alır ve ona kötü davranır.
 • Kaçırılma fantezisi: İtaat eden taraf (ip, şeffaf bant, koli bandı, kelepçe, vb ile) bağlanır ve cinsel eylemden önce sataşılır.
 • Otorite figürü-yaramazlık eden yetişkin: Bir taraf otorite figürü rolünü alır, partnerine cinsel ilişki için şantaj yapar veya onu küçük düşürür.
 • Cinsiyet oyunu: Bir veya daha fazla taraf karşı cinsin rollerini alır.
 • Tanrıçaya tapınma: Kadın, pagan bir tanrıça olarak görülür.
 • Hastane fantezileri: Doktor, hasta ve hemşireleri içerir.
 • Üniforma fetişi: Taraflardan biri üniforma giyinir (örneğin öğrenci, hizmetçi, amigo lideri vb), diğer tarafsa bir otorite figürünü oynar (ebeveyn, öğretmen, koç, polis memuru, vb).
 • Tecavüz veya cinsel istismar fantezisi: Taraflardan biri istenmeyen bir cinsel edime zorlanmış rolü yapar.
 • Sahip-cansız nesne: Alttaki taraf mobilya gibi davranır.
 • Hapishane fetişi: Durumsal oyun bir hapishane ortamında oynanır. Otorite oyununu içerebilirken kendini efendi-köle paradigmasıyla sınırlamaz; olasılıkları eşitler arasındaki otoriter olmayan oyunu (iki hücre arkadaşı arasındaki aşk ilişkisini) içeren olasılıklara kadar genişler. Hapishane fetişi, duruma ve oyuncuların rollerine bağlı olarak eşitlikle otorite oyununu birleştirebilir. Bir hapishane fetiş oyunu bütün cinsel yönelimleri içerir ve yalnızca çevre/katılımcıların belirlediği durumlarla sınırlanır. Gerçek yaşam hapishanelerinin aynı cinsiyetten oluşan topluluklar olduğu göz önünde bulundurulursa bu fetiş, erkek erkeğe veya kadın kadına etkinliklere ve ortamlara dayanır. Karşı cinsiyet oyunu karşı cins oyunu mahkumlar ve gardiyanlar arasında veya bir karma eğitim kurumunda da mümkündür. Hapishane oyunu mahkum, gardiyan ve müstahdem üniformalarının kullanıldığı üniforma fetişinin de bir uzantısıdır.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

iyigünler kaan bey benim cinsel isteksizlik problemim var fakat biraz karışık. şöyleki mastırbasyon yaparken hiçbir sorunum yok fakat iş kız arkadaşım... devamı