Ağrı

Yerel ağrı hastalığın müzminleştiğini gösterir. Hasta organın bulunduğu yerde veya hemen yakınında duyulur. Yansıyan ağrı ise hastalığın ilk başlarında görülür. Ağrıyan organın olduğu yerde değil başka bir yerinde yayılan ağrı şeklinde görülür.
 
Böbrek ağrısı genellikle 12. kaburganın hemen altında künt bir ağrı şeklinde duyulur. Ağrı karına doğru yayılır. Bu ağrı ile birlikte bulantı, kusma, bağırsaklara etki ettiği için gaz sancısı belirtileri verir.

Ağrı Çeşitleri

İdrar yolu ağrıları: Acil tıkanma sonucu böbreğe ve mesaneye, testislere yayılan sancı karakterinde çok şiddetli ağrılardır. Bulantı kusma bu ağrılara eşlik eder.
 
Mesane ağrısı: İdrar çıkışını engelleyen her hangi bir sebeple mesanenin şişmesi sonucu ağrı meydana gelir. Bu ağrı künt bir ağrıdır ve hemen göbek altında kemiğe doğru olur. Mesane iltihaplarında ve yaralarında da ağrı vardır. Bu ağrıya huzursuzluk duygusu da eklenir.
 
Testis ağrısı: İltihaplarda darbelerde ve testisin ters dönmesinde meydana gelir. Meni yolunu takip ederek karına yayılabilir. Varikosel denen damar genişlemelerinde şiddeti değişebilen künt bir ağrı vardır.
 
Prostat ağrısı: Prostat ağrıları nadirdir. Sadece prostat iltihaplarında bele vuran ağrıları olur. Bel ağrıları ve sırt ağrıları sıktır.

İdrardan kan gelmesi (Hematüri)

İdrarda kanın alyuvarlarının gözükmesidir. İdrardan kan gelmesi böbrekten idrar çıkış deliğine kadar olan bir yerinden kanama olduğunu gösterir. Bu kan ya mikroskopta gözükür veya çıplak göz ile görülebilecek miktardadır.
 
Mikroskopta erkek için 3-4 alyuvardan fazlasının, kadında 5-6 alyuvardan fazlasının gözükmesi hastalık belirtisidir. İdrarın kırmızı olması önemli değildir çünkü 1-2 damla kan bile idrarı kırmızıya boyar. Alyuvarların gözükmesi önemlidir. Çünkü idrarı boyayan besin ve ilaçların vermiş olduğu kırmızılık kan olduğunu göstermez.
 
Parlak kırmızı renkli ve pıhtılı idrar mesane ve idrar çıkış borusu hastalıkları gösterirken, koyu kahverengi idrar üst üriner sistem hastalıklarının belirtisidir. Böbrekten geldiğinin diğer bir belirtisi sicim gibi pıhtıların olmasıdır. Taş hastalığı, tümörler, darbeler, iltihaplar başlıca idrar kanamalarının sebepleridir.

İdrardan iltihap gelmesi (Pyüri)

İdrarda kanın beyaz hücreleri olan akyuvarların bulunmasıdır. Mikroskopta 5 den fazla akyuvar gözükmesi patolojik kabul edilir. Genellikle başka bulgular ile birlikte bulunur. En sık nedenleri idrar yolu iltihapları, taş hastalığı, tüberkülozdur.

İdrarda Mikrop Bulunması (Bakteriüri)

Normalde idrarda mikrop bulunmaz. Başka bir taraftan bulaştığını gösterir. Dışarıdan sonda koyma veya böbreğe kan yoluyla gelen mikrop idrar ile atılır. İdrarda iltihap ile birlikte olabilir veya olmaz. İdrarda mikrobun çeşidini anlamak için kültür denilen laboratuar tetkiki lazımdır. Burada idrar besiyerine konur ve mikrop üretilmeye çalışılır. 1 cc idrarda 100.000 mikrop kolonisi olması patolojiktir. 100.000 altı şüpheli karşılanır.

İdrarda Kum (Kristalüri)

İdrarda tortu maddelerin (kalsiyum oksalat, amorf ürat, ürik asit, kalsiyum fosfat) gözükmesidir ki halk arasında buna yanlışlıkla kum dökme denir. Belirgin bir hastalığı göstermez. Vücudun metabolizma artıkları sonucu olabildiği gibi bekletilmiş idrarda da gözükür. Çok defada Taş hastalığının belirtisidir.

İdrarda Protein (Proteinüri)

İdrarda 24 saatte 150 mg üzerinde proteinin bulunmasıdır. Fizyolojik olarak, sıkı eksersizler, uzun süre soğukta kalma, ateşli hastalıklarda geçici olarak gözükür. Hastalık olarak ve kalıcı ise böbreğin hastalıklarında tipiktir. Böbrek yetmezliğinin belirtilerindendir.

İdrarın Hiç veya Az Çıkması (Anüri-Oligüri)

Normal bir insan 24 saatte 2-3 litre idrar çıkarır. Bir kimse 24 saatte 100 ml den az idrar çıkarıyorsa. İdrar çıkarmıyor denir.24 saatte 600 ml den az çıkarması ise az idrar çıkardığını gösterir. Şayet mesane şişkinse alt idrar yollarında bir tıkanıklık olduğunu gösterir. İlk akla gelecek şey idrar yolunun tıkanmasıdır. Prostat büyümesi veya idrar yolunun bir taş ile tıkanması bu belirtiyi verir.
 
 Mesanede idrar yoksa böbrek süzmüyor demektir. Kan kayıplarında, nörojenik sebepler ve şokta, ameliyat sonralarında böyle durum oluşur.

Bol İdrar (Poliüri)

Günlük idrar miktarı 2000 ml yani 2 Litreden fazla olmasıdır. Şeker hastalığı, böbrek hastalıkları, bol sıvı alınması, beyin hastalıkları başlıca sebepleridir.

Sık İdrara Çıkma (Polaküri)

En sık idrar şikâyetidir. Kişiler normalde günde 3-4 defa ve gece 1 den fazla olmamak üzere idrar yaparlar. Burada bol idrar yapma değil sık çıkma vardır. Her idrar yapılışında 300 ml kadar idrar çıkarılır. Nedeni mesane kapasitesinin azalmasıdır. Mesanenin iltihaplarında mesane tahriş olduğu için meydana gelir. Mesanenin sinirsel bozukluklarında veya psikolojik olarak görülür. Tam büyüyüp tıkamamış prostatta en sık bu bulguyu verir.

Gece İdrara Kalkma (Niktüri)

Normal kimse gece idrara kalkmaz veya alınan mayiye (su, çay, neskafe, bira) göre 1 defa kalkabilir. Gece sık idrara kalkma prostat büyümelerinde olur. İdrar söktürücülerin alınması, tansiyon ilaçlarının kullanılması sonucunda gözükür. Mesanenin kapasitesinin azaldığını gösterir.

İdrarda Yanma (Disüri)

Ağrılı idrar yapma demektir. En sık nedeni idrar yolları iltihaplarında olur. Mesane ve idrar yolları taşları, Mesane tümörü belli başlı nedenlerdir. Sık idrara çıkma ile beraberdir. Alt idrar yollarının tahrişinden ileri gelir.

Ikınma (Tenezm)

Dış idrar borusundaki bir yabancı maddeyi atma isteğidir. İdrar sondası, taş, tm gibi oluşumlarda idrar borusu ve mesane kasılarak acil idrar yapacakmış duygusu verir. İdrarda yanmada olur.

Acil İdrar Yapma İsteği (Urgency)

Aniden idrar yapma isteği idrarda yanma ve idrara sık sık çıkma durumunda olur. Dış idrar borucuğu ve mesane iltihaplarında olur. Mesane taşı diğer bir sebeptir.

İdrar Atım Kuvvetinin Azalması

İdrar ileri doğru yapılamaz ve idrarın çapı azalmıştır. Normal idrar akım hızı saniyede 15 ml’dir. Prostat büyümesi ve dış idrar kanalının daralması gibi sebeplerde bu çap düşer. İdrar damlalar halinde ve ıkınma ile gelir. Hasta idrar yapmak için bekler. Ayakta yapamaz.

İdrarın Yapma Yeteneğinin Kaybolması (Retansion)

Ani olan idrar yapma yeteneğinin kaybolması prostat büyümesi, sinirsel, taş hastalığında olur. Mesane şiştiğinden dolayı göbeğe kadar büyür. Hasta hiç idrar çıkaramaz veya 1-2 damla çıkarır.
 
Müzmin olanında ise hasta idrar yapabilir fakat çok az ve damlalar halindedir. Ağrı duymaz, hasta idrar yaptığını zanneder aslında mesanenin içindeki idrar atılamadığından dolayı mesane büyür ve şişer. Prostat büyümelerinde tipiktir.

İdrar Kaçırma (İnkontinans)

Hastanın istem dışı idrar kaçırmasıdır. Damla damla kaçırıldığı gibi tüm idrarını da kaçırabilir. Hasta idrar yapma isteği duyar fakat tuvalete yetişemez. İdrar yolları iltihabında, mesane iltihaplarında, mesanenin sinir sisteminin bozulması durumlarında olur. Diğer bir durum. Prostat gibi idrar çıkışını tıkayan bir durumda mesanede bol miktarda idrar vardır. Hasta istem dışı idrarını damla damla kaçırır.
 
 Mesane içi basıncının artığı durumlarda öksürük hapşırık ile birlikte bir miktar idrar kaçırılır. Burada idrar çıkışındaki büzücü kasta bir zafiyet vardır. Basıncın armasına karşı koyamaz ve idrar kaçar. Ayrıca üriner sistem dışı birçok hastalıkları öreğin beyin hastalıklarında idrar kaçırma vardır. Çocukların gece idrar kaçırmaları kendi bölümünde incelenecektir.

Prolaktin Hormonu Yüksekliği

Prolaktin hormonu "süt hormonu"dur. Esas görevi memelerde süt oluşumunu sağlamaktır. Normal şartlarda kadın gebe kaldığında vücuttaki gebelik ile oluşan hormonlar bu hormonu uyararak süt yapımının gerçekleşmesini, doğuma kadar göğüslerin kendini hazırlamasını doğumla da birlikte süt üretimini yapımını gerçekleştirirler.

Özer SELİMOĞLU

merhaba . ben lise 2. sınıfa giden bir öğrenciyim .boyum 1,78 kilom 58 . bu gün internette gezinirken mafran sendromu diye bir hastalık duydum . belir... devamı