Site içerisinde bulunan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.
Kadın
Ca**** Ca**** –

Posterior fossanın sisternaları ve dördüncü ventrikül normal genişliktedir. Serebellar hemisferler olağandır. Bulbus ve pons morfoloji ve sinyal özellikleri olağandır. Mezensefalon düzeyinde serebral pediküller ve tektal plak normal olarak izlenmektedir. Akuadukt akımı korunmuştur. Uçüncü ve lateral ventriküller yaşla uyumlu genişliktedir. Orta hatta yer değiştirme görülmemektedir. Periventriküler beyaz cevher normaldir. Serebral gri ve beyaz cevher alanlarında patoloji saptanmamıştır. Bilateral bazal ganglionlar ve talamuslar normaldir. Korpus kallosumun kalınlık ve sinyal özellikleri olağandır. Hemisferik sulkus ve fissürler yaşla uyumlu genişliktedir. Sella ve parasellar oluşumlar olağan olarak izlenmektedir. Majör vasküler yapılar sinyalsiz olarak izlenmektedir. Orbital oluşumlar ve mastoid hücreler olağandır. Bilateral paranazal sinüs havalanmaları olağandır Kranial kemik yapılar normaldir....Her iki internal karotid arter intrakranial seyri boyunca olağan görünüm özellikleri ile