Site içerisinde bulunan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.
Erkek
Bu**** Er**** –

Merhaba Hocam,20 yaşında erkek hastayım.Baş ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorun benden istediği Kraniyal MR inceleme sonucu bulguları: Kraniyoservikal bileşke normaldir.Serebellar hemisferlerde patolojik görünüm saptanmamıştır.Bulbus,pons ve mezensefalon yapılarında belirgin patolojik sinyal değişikliği izlenmemiştir. 3. ve lateral ventriküller belirgin izlenmektedir( Ilımlı non-kominikan hidrosefali)Serebral kortikal sulkuslar normal görünümdedir.Bilateral bazal ganglionlar,talamuslar ve kapsüler oluşumlar doğal izlenmektedir.Periventriküler beyaz cevherde ya da sentrum semiovalede patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.İntrakraniyal hemoraji izlenmemiştir.İntrakraniyal kitle lezyonu saptanmamıştır.Ana vasküler yapılar ve dural venöz sinüsler patenttir. Doktorum izinli olduğu için sonuçları gösteremedim. Herhangi bir acil durum var mı,müdahale gerekli mi bilemiyorum. Sonuçlarımı yorumlarsanız sevinirim.Şimdiden çok teşekkür ederim.