Uluslararası bir araştırma ekibi osteoporoz ve kemik zayıflığıyla ilişkili 20 tane gen tespit etti; bunların 13’ü daha önce osteoporozla ilişkilendirilmemişti. Osteoporoz genetik olma riski yüksek bir hastalık ve bu sebeple kemiklerin bozulmasına yol açan bu kemik hastalığının ilişkili olduğu genleri saptayabilmek uluslar arası bir araştırma ekibinin hedefi oldu.

Araştırma sonuçları yakın tarihte Nature Genetics Dergisi’nde yayınlandı. Uzmanlar yakın geçmişte yapılmış beş uluslar arası genetik çalışmaya katılan hemen hemen 20,000 kişiden bulgu topladılar.

Osteoporoz kemik minerallerinin yoğunluğunu düşürüyor ve kemik dokusunu bozuyor, kemikler daha zayıf ve kırılmaya müsait oluyor. Bu hastalık yaklaşık 2,000,000 Kanadalıyı ve A.B.D, Avrupa ve Japonya’da yaşayan 75 milyon insanı etkiliyor.

Kalça kırıkları yaygın ve pahalı bir şikâyet; üstelik iki sene içinde %50 ölüm riski var ki bu bazı kanser tiplerinden bile daha kötü bir oran.

Bütün etnik gruplarda görülmesine rağmen osteoporoz belasından aslan payını alanların kökeni Avrupalı ve Asyalı kadınlar. Uluslar arası Osteoporoz Kurumu’na göre 50 yaşın üzerindeki 3 kadından ve 5 erkekten 1’i osteoporozla ilişkili bir kırıktan muzdarip olacak. 2050 yılına gelindiğinde dünyada kalça kırığı oranının erkeklerde % 310, kadınlarda da % 240 artacağı tahmin ediliyor.

‘İnsan kalıntılarına bakarak bize miras kalan bütün genlerin içinde hangi genlerin osteoporozdan sorumlu olduğunu araştırdık,’ diyor uzmanlar. ’13 yeni gen keşfetmenin yanı sıra bazı genlerin sadece kemik yoğunluğundan değil, kırıklardan sorumlu olduğunu saptadık.’

‘Herhangi bir hastalığı tedavi edebilmek için önce hastalığın sebebini bilmek gerekir. Osteoporozu yaratan güçlü sebeplerden birinin genetik faktörler olduğunu biliyorduk. Bu çalışma kemik gücünü denetleyen genetik mekanizmaları araştırma ve insanların kemiklerinin zayıflamasını engellemek için önlemler alabilme olanağı sundu. Ayrıca, kemik gücünü etkileyen başka genler bulmayı başarırsak, o zaman belki erken tedavi gerektiren herkesi teşhis edebilme şansımız olur.’

Prof. Dr. Teksen ÇAMLIBEL

29 yaşındayım. osteoporoz tedavisi için 1200mg lık calcıday e başladım ama ishal şikayetim var. ne yapmalıyım?... devamı