Kore’de yaşayan kadın nüfusun % 97’sini kapsayan bu çalışma, 50 yaş ve üzeri kadınlarda kalça, omurga ve bilek kırıklarını ve osteoporozla ilişkili kemik yoğunluğu ölçüm sıklığıyla osteoporoz ilaçlarının kullanım sıklığını inceledi.
 
‘Ulusal çapta yaptığımız bu çalışmayla bilekleri kırılan kadınların kalça ve omurga kemiklerinde kırık olan kadınlardan farklı tedavi edildiği sonucuna vardık,’ diyor araştırmacılar. ‘A.B.D ve Türkiye’de sağlık sistemi Kore’dekinden farklı olsa da her üç ülkede de doktorlar osteoporoz başlangıcı gösteren hastalarını önemsiyorlar. 50 yaş üstünde ve bileği kırılmış bir kadın osteoporoz açısından araştırılmalıdır çünkü bu kadınların diğer kemiklerinde de kırılma ihtimali olabilir.’
 
Osteoporoz büyük bir sorun. Bileğin merkezden uzak yarıçapı kolda kırılmaya en müsait kemik ve kırıklar genelde açılmış elin üzerine düşme sonucu oluşuyor. Uygun tedavi osteoporozlu hastalarda kırık riskini % 40 ilâ 60 arası önleyebilir. Çalışma 50 yaş üzeri kadınlarda:
 
·         Bileği kırılanların sadece 2.8’inin kemik yoğunluğu testi yaptırdığını
·         Bu oranın sadece 22.9’una osteoporoz tedavisi önerildiğini gösteriyor.
‘Hipotezimiz doktorların bilek kırıklarını kalça ve omurga kırıklarından farklı değerlendiği yönündeydi. Bilek kırıkları genelde kalça ve omurga kırıklarından daha genç yaşlarda görüldüğünden doktora ikinci bir kırık oluşmaması için hastayı tedavi etme şansı veriyor. Bilek ve ellerdeki kırıkları tedavi eden doktorların osteoporoz riskini araştırmadığını, imkân varken ve gerekliyken bu hastalığı tedavi yoluna gitmediğini görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı,” diyor uzmanlar.
 
Araştırma, doktorların osteoporoz teşhisi koymama ve tedavi yoluna gitmeme yanılgısını ciddi bir ataletsiz olarak değerlendiriyor. Ancak çalışmada teşhis ve tedaviyi önleyen birkaç engel de keşfediliyor. Mesela bilekleri kırılan hastalar osteoporoz riskini ciddiye almayıp kemik ölçümüne girmek ya da osteoporoz tedavisi görmek istemiyor olabilirler, diyor araştırma. Tedaviyi engelleyen diğer faktörler arasında şunlar sayılabilir:
 
  • Teşhis ve tedavi masrafları
  • Vakit azlığı
  • Tedavi konusunda duyulan endişeler
  • Bu hastalık konusunda kişiye sorumluluk aşılayacak kadar berrak bilgi verilmemesi
Video: Kalça Kireçlenmesi Nasıl Tedavi Edilir?
 
‘Bileğini kıran kadın ilerideki riskleri ve tedavi olması gerektiğini bilmek zorundadır. Bu araştırmanın sonucu olarak daha fazla hastanın osteoporoz testi ve tedavisine tabi olmasını umuyoruz. Ortopedi uzmanları bu konuda ne kadar çok bilgi edinirlerse kırılmalarda o kadar fazla ileri tetkik isteyeceklerdir.’
 
Klinik açıdan bu gediği kapatmak için ek araştırmalar yapılması ve müdahale programları uygulanması gerektiğini söylüyorlar. ‘Yapılan müdahaleler, bilek kırıklarını incelemek ve tedavi etmekle sorumlu doktorlar tarafından tüm kemik sağlığını araştırmak amacıyla sistematik bir yaklaşım dâhilinde gerçekleştirilmelidir.’

Prof. Dr. Teksen ÇAMLIBEL

29 yaşındayım. osteoporoz tedavisi için 1200mg lık calcıday e başladım ama ishal şikayetim var. ne yapmalıyım?... devamı