Tayvan’ın Taipei Tıp Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada 45 yaşından önce hipertiroidizm olarak bilinen rahatsızlığa sahip olmak felç riskini % 44 arttırdığı görüldü.
 
20, 30 ve 40’lı yaşlardaki yetişkinlerde felç yaygın değil ama yükselişte.
 
Yakın tarihli bir çalışma yetişkinlerde görülen felç oranında dramatik bir artış olurken daha yaşlı yetişkinlerde felç oranlarında düşüşü ortaya koydu.
 
1990’ların ortası ve 2005 arasında yaşları 20 ile 45 arasında olan yetişkinlerde felç riski % 4.5’ten % 7.3’e yükseldi.
 
Aynı araştırmaya göre daha genç yetişkinlerdeki felçlerin neredeyse üçte birinin belirli hiçbir sebebi yok.

Video: Trioid Hastalıkları
 
Hipertiroidizm, daha yaşlı yetişkinlerde, bir tür kalp ritmi bozukluğu olan atriyal fibrilasyonun risk etmeniyken atriyal fibrilasyon da felcin risk etmeni.
 
Yaşlılarda aşırı aktif tiroidin felç riskine katkıda bulunduğundan şüphe edilmiş ama daha genç yetişkinlerde görülen felçlerdeki rolü şimdiye kadar araştırılmamıştı.

Aşırı Aktif Tiroid ve Felç 

Araştırma, 45 yaşın altındaki hipertiroidizm hastası olmayan Tayvanlı yetişkinler arasında ulaşılan sonuçları karşılaştırdı.
 
Çalışmaya aşırı aktif tiroid teşhisi yeni konmuş toplam 3,716 hasta ve tiroid hastalığı olmayan 25,408 insan alındı.
 
Beş yıllık gözlem sırasında 198 kişi (% 0.7) felç geçirdi, bunlardan 167’si (% 0.6) tiroid hastalığı olmayanlardan ve 31’i (% 1) tiroid hastalığı olanlardandı.
 
Yaş, kan basıncı, diyabet ve atriyal fibrilasyon geçmişi gibi felcin bilinen risk etmenleri için ayarlamadan sonra araştırmacılar aşırı aktif tiroide sahip olmanın, tıkanmış arterlerin sebep olduğu iskemik felç riskinde % 44 artışla ilişkili olduğu sonucuna vardı.
 
Hipertiroidizm felç için potansiyel bir risk etkeni olarak düşünülmezken ve genç iskemik felç hastalarının yaklaşık üçte birinin belirlenmiş bir sebebi yokken bu çalışmanın önemli olduğu özellikle vurgulanıyor.

Felç Riskini Azaltmak 

Araştırmacılar bu ilişkiyi doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu ekliyorlar.
Bu arada hipertiroidizmi olan genç yetişkinlerin tiroid durumlarını gözlemlemede daha uyanık olmaları gerektiğini ve kalp krizi ve felç riskini azaltmak için sağlıklı kiloda kalmak, aktif olmak ve sigara kullanmamak gibi yapabilecekleri her şeyi yapmalarını söylüyorlar.
 
Araştırmacılar genç felç hastalarının rutin olarak hipertiroidizm testinden geçmelerini önerirken Wayne State Üniversitesinden bilimadamları tavsiyenin erken olabileceğini söylüyor.
 
“Şu anda tiroidi tedavi etmenin felç riski üzerinde etkisinin olup olmadığını bilmiyoruz,” diyorlar. “Genç yetişkinler arasında felcin yaygınlaştığını biliyoruz ve bunun esasen obezite, hipertansiyon ve diyabetteki artışa bağlı olduğuna inanıyoruz. Genç hastalar için önemli olan bu bilinen risk faktörlerinin ele alınması.”

Op. Dr. Mazhar ÇELİKOYAR

16..17..19 mm boyutundaki tiroid kistlerinin iyi huylu olanlarının ameliyat gerekirmi... devamı