Nedir

Tiroidektomi

Tiroidektomi, tiroit bezinin tamamının veya bir kısmının alınmasıdır. Tiroidiniz, boynunuzun zemininde bulunan kelebek şeklinde bir bezdir. Kalp ritminden kaloriyi ne kadar çabuk yaktığınıza kadar vücut metabolizmasını her yönüyle düzenleyen hormonlar üretir.

Tiroidektomi kanser, kanserli olmayan tiroit büyümesi (guatr) ve aşırı aktif tiroit (hipertiroidizm) gibi tiroit rahatsızlıklarını tedavi etmek için yapılır.

Tiroidektomi esnasında tiroidin ne kadarının alınacağı ameliyat gerektiren sebebe bağlıdır. Sadece bir parçası alınırsa (kısmi tiroidektomi) tiroidiniz ameliyattan sonra da normal fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edebilir. Tiroidinizim tamamı alınırsa (total tiroidektomi), tiroidinizin doğal fonksiyonlarını ikame etmek için günlük hormon tedavisine ihtiyaç duyarsınız.

Niçin Yapılır

Neden Uygulanır?

Tiroidektomi şu durumlarda uygulanır:

  • Tiroit kanseri: Kanser tiroidektomi için en yaygın sebeptir. Sizde tiroit kanseri varsa, tiroidin alınması kuvvetle muhtemeldir, şayet kanser değilseniz tiroidin alınması bir tedavi seçeneği olarak tavsiye edilebilir.
  • Kanserli olmayan tiroit büyümesi (guatr): Tiroidiniz size rahatsızlık veriyor, nefes alma veya yutkunma gibi faaliyetlerde zorluklara neden oluyorsa ya da bazı vakalarda hipertiroide yol açıyorsa tiroit bezinin tamamının alınması bir seçenektir.
  • Aşırı aktif tiroit (hipertiroidizm) Hipertiroidizm, tiroit bezinin çok fazla tiroksin hormonu salgıladığı bir durumdur. Anti tiroit ilaçlarıyla ilgili sorununuz varsa ve radyasyon iyodin tedavisini de istemiyorsanız, bu durumda da tiroidektomi bir seçenek olabilir.

Riskler

Riskler

Tiroidektomi genellikle güvenli bir işlemdir. Fakat her ameliyatta olduğu gibi tiroidektomi de bazı komplikasyon riskleri taşır.

Potansiyel komplikasyon şunlardır:

  • Kanama
  • Kanamadan kaynaklanan hava yolu tıkanmaları
  • Sinirlerdeki hasarlar nedeniyle oluşan ses kısıklığı veya ses zayıflığı
  • Tiroidin arkasında bulunan dört küçük bezin (paratiroit bezi) zarar görmesi sonucu meydana gelen, hipertiroidizmden kaynaklanan, kanınızdaki aşırı kalsiyum düşüklüğü anormallikleri ve kandaki fosfor miktarının yükselmesi

Nasıl Hazırlanacaksınız

Hazırlık

Sizde hipertiroidiniz varsa doktorunuz size tiroit fonksiyonlarınızın düzenlenmesi ve kanama riskinin azalması için iyodin ve potasyum solüsyonu gibi ilaç tedavisi tavsiye edebilir.

Ameliyattan önce anestezi komplikasyonlarından kaşınmak için belli bir süre yeme ve içmeden uzak durmanız gerekir. Doktorunuz size belli talimatlar verecektir.

Neler Yaşayacaksınız

Ne Beklemeniz Gerekir

Tiroidektomi esnasında
Cerrah genel anestezi uygulayacağından, ameliyat esnasında bilinciniz yerinde olmayacaktır. Anestezi uzmanı size bir maskeden nefes almanız için gaz şeklinde anestezi ilacı verecek veya bunu damardan enjekte edecektir.

Ameliyat ekibi ameliyat boyunca kalp atışlarınızın, kan basıncınızın ve kandaki oksijenin güvenli seviyede kalıp kalmadığını izlemek için vücudunuza birkaç monitör yerleştirecektir. Bu monitörler, kollarınıza takılan kan basıncı kelepçesi ve göğsünüze yapıştırılmış kalp ritmi monitörünü içerir.

Bilincinizin yerinde olmadığı esnada cerrah boynunuzu ön tarafından küçük bir kesik açacak, tiroit bezinin ameliyatı gerektiren sebebe bağlı olarak tiroit bezinin tamamını ve bir kısmını alacaktır. Bir tiroit kanseri neticesinde tiroidektomi yaptırıyorsanız cerrah, tiroit etrafındaki lenfleri de inceleyip alabilir. Tiroidektomi genellikle birkaç saat sürer.

Tiroidektomi sonrası
Ameliyattan sonra sağlık görevlileri tarafından ameliyat ve anestezi komplikasyonlarını takip edecekleri bir müşahede odasına alınacaksınız. Bilinciniz tamamen yerine geldiğinde de bir hastane odasına nakledilecek ve genellikle yapıldığı üzere bir gece sonra taburcu edileceksiniz.

Ameliyattan sonra normal bir şekilde yiyip içebilirsiniz. Boğazınız acıyabilir ve sesiniz kısık olabilir. Tiroidektomi olan kişilerin çoğu hastanede 24 saat kalır. Eve gittiğinizde birkaç hafta içinde normal aktivitelerinize dönebilirsiniz. Belli aktivite kısıtlamalarıyla ilgili olarak doktorunuzla görüşün.

Sonuçlar

Sonuçlar

Tiroidektomi sonrasında boyun ağrısı hissedebilirsiniz ve ses kısıklığı veya zayıflığınız olabilir. Bu, ses tellerinizdeki sinirlerde kalıcı bir hasar olduğu manasına gelmez. Bu belirtiler genellikle geçicidir ve ameliyat esnasında hava yoluna sokulan solunum tüpünün meydana getirdiği tahriş veya sinirlerdeki ufak zararlardan kaynaklanır, ameliyattan kaynaklanan kalıcı bir zarar değildir.

Tiroidektominin uzun dönemli etkisi tiroidin ne kadarının alındığına bağlıdır. Tiroidin bir kısmı alınmışsa, geri kalan kısım tiroit bezinin fonksiyonlarının tamamını üstlenir ve tiroit hormonu tedavisine ihtiyaç duymazsınız.

Tiroidiniz tamamen alınırsa, bünyeniz tiroit hormonu üretemez ve sizde düşük tiroit aktivitesi (hipotiroit) işaret ve belirtileri görülür. Sonuçta her gün tiroksin tiroit hormonu içeren ilaçlar almanız gerekir. Bu şekilde yapılan bir hormon ikamesi tiroit bezinin ürettiği hormonlarla aynıdır ve aynı fonksiyonları gösterir. Doktorunuz ihtiyaç duyacağınız hormon tedavisi miktarını kan testlerine dayanarak tespit eder.