Çocukların yeteneklerini geliştirmek için, okuldaki sistematik eğitimin evdeki devamı çok önemlidir. Okul öncesi eğitim, aslında hayatın kendisidir. Okul ve evdeki eğitim bir bütündür ve bunları ayırmak doğru bir tutum değildir. Bunların iç içe girmesi ve okulun evi, evin okulu beslemesi gerekir. Bunun için okulda yapılan aktivitelerin ve uygulanan yöntemlerin birebir aynısı olmasa bile, evde de bunu destekleyen yöntemlerin uygulanmasında fayda vardır.
Yeteneğine göre yönlendirme

Çocuğun eğer müziğe bir yeteneği varsa, bir enstrümana yönlendirilebilinir. Uzaysal zekası gelişmişse yani resme bir ilgisi varsa, bu yetenek evde ya da farklı kurumlarda geliştirilebilir. Bu nedenle okulla evin işbirliği çok önemlidir. Aksi halde çocuğun gelişimi sekteye uğrayabilir. Bunu engellemek için okul öncesi eğitim kurumuyla ailelerin çok sıkı bir ilişki içinde olması ve bu ilişkinin de objektif olması gerekir.

Kaliteli zaman geçirme

Çocuğun yeteneklerini geliştirebilmek için çocukla evde yoğun ve kaliteli zaman geçirmek çok önemlidir. Dil gelişimi açısından, çocukla ilişki kurarken göz temasının aynı hizada olması gerekir. Bu aynı zamanda, kişinin duygusunun çocuğa aktarılması ve çocuğun duygusunun doğru bir tarzda alınabilmesi açısından da önem taşır.

Haklarına saygı gösterme

Çocuklar, dokunulmaz haklarıyla doğarlar. Buna saygı duymak ve gelişim alanlarını uygun aktivitelerle tamamlamak, sağlıklı bir gelişme kaydetmeleri için önemlidir. Tek yönlü ve tek işlevli oyuncakları pek fazla almamak gerekir. Çünkü bunlar çocuğun yaratıcılığını öldürür.
Çocukların hayal güçlerini geliştirmek için, onlara sık sık ve özellikle de uyuturken hikâye kitapları okunmalıdır. Bütün bunlara dikkat edildiği koşullarda, çocuğun gelişimi sağlıklı bir şekilde daha ileri bir boyuta taşınabilir.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

selam kolay gelsin.yapılan tahlillerde sperm morfolojisi %0 çıkıyor.en sonda %60 globozospermi var dend isayı ve harekette sorun yok acaba bu koşulla... devamı