Bazen kompülsif deri yolma diye de adlandırılan dermatilomani kişinin kendi derisini yolmak için çok kuvvetli bir zorlanım olarak göze çarpar. Trikotilomani (kıl yolma hastalığı) ve onikofaji (tırnak yeme) ile birlikte dermatilomani, beden odaklı tekrarlayan davranışlar diye bilinen dürtü kontrol bozuklukları kategorisinde yer alır. Sıklıkla yolma dürtüsü o kadar kuvvetlidir ki mustarip kişiler ciltlerine geniş çağlı zarar verebilirler. Deri yolma hastalığı olan kişiler genelde ciltte daha önceden var olan lezyonlara, yara kabuklarına, kıl dönmelerine veya böcek ısırıklarına odaklanırlar. Bundan dolayı, etkilenen bölgede daha ileri hasara ve yara izine neden olabilirler. Mustarip birçok kişi, yolmanın o anlık stresi ve kaygıyı dindiriyor gibi geldiğini bildiriyorlar.

Bazı vakalarda, deri yolma hastalığı olan bireyler yolacak yüzeyler yaratmaya zorlanmış hissedebilirler. Bundan dolayı, deri yolma hastalığı bazen kendini yaralamayla, yani kişinin kendine kasıtlı olarak zarar vermesiyle birlikte olur. Ondan sonra hastalar sonuçlanan yara kabuğunu veya yarayı yolarlar.

Deri yolma hastalığı alanındaki araştırma kısıtlıdır ama durum obsesif kompülsif bozuklukla son derece bağlantılıdır. Hem deri yolma hastalığı hem de obsesif kompülsif bozukluktan mustarip kişiler cilt bakım alışkanlıklarında çok takıntılı ve ritüelci olabilir. Hastalar, yolma nöbetleri sırasında trans benzeri bir duruma girdiklerini de bildirirler.

Deri yolma hastalığı olan birçok birey de beden algı bozukluğundan, hastaların bozulmuş bir beden imgesi deneyimlediği psikolojik bozukluktan mustariptir. Beden algı bozukluğu olan kişiler genelde görüntülerindeki belirli bir kusura takıntılıdırlar ama bu kusur çoğunlukla ya yoktur ya da hasta tarafından hayli abartılmıştır. Bu vakada, hastalar yara kabuklarını ve lezyonları yolmanın onları daha normal göstereceğini hissedebilirler.

Kişinin kendi derisini yolma zorlanımı aşırı kuvvetli olabilir ama bazı hastalar bilişsel davranış terapisiyle başarılı bir tedavi elde eder. Bilişsel davranış terapisi yıkıcı düşünceler ve davranışları fark etmeye odaklanır, ardından beyne daha az yıkıcı şekillerde baş etmesini öğretir. Birçok vakada, bilişsel davranış terapisi duygu durum dengeleyicilerin kullanımıyla birleştirildiğinde en etkili olur.

Uzm. Dr. Günnur ÖNARSLAN

LÜTFEN CEVAPLAYIN Merhaba Hocam, ben ölü derilerin sürekli döküldüğünü öğrendikten sonra bu dökülen ölü derilere temas edilerek hastalık bulaşacağına ... devamı