Yapılan yeni bir çalışma, yaşlılarda düşük D vitamini seviyelerinin yaygın olduğunu belirtiyor. Böylelikle, yeni bulgular, D vitamini yetersizliğinin dört yetişkinden birini etkileyen metabolik sendrom için risk faktörü olabileceğine dair artan delillere ekleniyor.

Çalışmanın araştırmacıları, “Metabolik sendrom diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı için, vücutta yeterli D vitamini seviyesi bu hastalıkların önlenmesinde önemli olabilir,” diyorlar.

Araştırmacılar, D vitamini eksikliğinin görülme sıklığının yüzde 48 olduğunu buldular. Çalışma yaşlı Hollanda nüfusunun temsili bir numunesinden oluşuyordu: Yaşları 65 ve üstü olan bin 300 beyaz erkek ve kadın.

Toplam numunenin yaklaşık yüzde 37’sinde metabolik sendrom vardı; yüksek tansiyon, abdominal (karın) obezite, anormal kolesterol profili ve yüksek kan şekerinin bir araya gelmesi durumu.

Litre başına 50 nanomolden daha düşük D vitamini seviyeleri olan deneklerin, D vitamini eksikliği olduğu kabul edildi ve bunların metabolik sendroma yakalanma olasılığı D vitamini seviyeleri 50’yi aşanlardan daha yüksekti. Bu artan risk, özellikle metabolik sendromun iki risk faktörünün varlığından doğuyordu: Düşük HDL yani ‘iyi’ kolesterol ve geniş bel çevresi.

Araştırmacılar, erkekler ve kadınlar arasında, riskte bir farklılık olmadığını belirtiyorlar.

Araştırmacılar şimdi de, 2009 yılına ait izleme verilerini kullanarak, D vitamini seviyeleri düşük deneklerden kaçının diyabete yakalandığını araştırmayı planlıyorlar.

“Diyabeti ve kardiyovasküler hastalığı önlemek için yeni ve belki kolay yollar bulmak için diyabette D vitamininin tam rolünü araştırmak önemli,” diyorlar.

Dr. Dt. Ali Osman Emiroğlu

diş etim çekildi v dişlerim çok küçüldü v beni dişi olmayan yaşlı gibi görünüyorum n yapmalıyım. ... devamı