Nedir

Nedir?

Genofobi, cinsel birlikteliklerden veya cinsel ilişkiden fiziksel veya psikolojik olarak korkmaktır. Genofobiye aynı zamanda koitofobi adı da verilir. Genofobiyi tanımlamada erotofobi terimi de kullanılabilir. Genofobi tıpkı panik ataklarda olduğu gibi kişilerde panik ve korkuya neden olabilir. Bu fobiyi yaşayan insanlar cinsel ilişkiden veya yalnızca bunun düşüncesinden yoğun şekilde etkilenebilir. Aşırı korku romantik ilişkilerde sorunlara neden olabilir. Genofobiden etkilenenler, yakınlaşma olasılığından korunmak için ilişki kurmaktan uzak durabilirler. Bu da yalnızlık hissine yol açabilir. Genofobisi olan insanlar aynı zamanda içinde bulundukları durumdan dolayı utandıkları için de kendilerini yalnız hissedebilirler.

Sebepler

Sebepler

İnsanların niçin genofobi geliştirdiğine dair pek çok farklı sebep bulunabilir. Ana sebeplerden biri, geçmişte yaşanmış cinsel saldırılar veya istismar olabilir. Bu vakalar kurbanın güvenini yıkar ve kendi geleceğini saptama hakkını elinden alır.  Genofobinin diğer bir muhtemel sebebi de, tıbbi nedenlerden dolayı aşırı utanç hissi olabilir. Diğerleriyse herhangi bir tanı nedeni olmasa da korkuyu yaşayabilir.

Tecavüz, bir insanın başkasına zorla yaptığı, yasa dışı cinsel ilişki hareketidir. Bu eylem vücuda girişi içerebilir; fakat şart değildir. Tecavüz kurbanları erkek veya kadın olabilir. Kadınlar ve genç kızlar kurbanların büyük çoğunluğunu, erkekler de faillerin çoğunluğunu içerir. “Tecavüz, bir insanın fiziksel ve duygusal mahremiyetinin en aşırı olası saldırısıdır.” Kurbanlara oldukça kişisel şekilde saldırıldığı, fiziksel güç ve aldatma da kullanılabildiği için iğrenç bir suç olarak algılanır. Tecavüz fiziksel olarak acı verici olabilir; fakat daha ziyade duygusal olarak ağırdır. Tecavüz, vücudun istila edilmesinden ziyade “benliğin” istila edilmesi olarak algılanır. Kurbanlar genellikle tahmin edilebilir bir süreçte yoğun duygusal reaksiyonlar gösterir. Bu durum tecavüz travması sendromu diye bilinir.

Tecavüz kurbanları saldırıdan sonra hastane personeli, polisler, arkadaşlar, aile ve diğer kişilerin duruma gösterdiği reaksiyonla daha fazla stres yaşarlar. Genellikle düşük özgüven ve çaresizlik içinde olurlar. Güvenlilik hissini ve yaşamlarının kontrol altında olmasını özlerler. Tecavüz kurbanları fiziksel veya psikolojik nedenlerle cinsellik korkusu geliştirebilir. Tecavüz sırasında kurbanlar, ağrı, morarma, acı, genital tahriş, genital enfeksiyon, vajinal duvarların yırtılması ve rektal kanama gibi fiziksel travmalar yaşayabilirler. Aynı zamanda tecavüzün tekrar yaşanması gibi potansiyel bir korkuyla da pençeleşebilirler. Bazı erkek ve kadınlar diğer insanlara karşı tiksinme ve güvensizlik hissedebilirler. Tecavüz kurbanları, fiziksel acı ve ruhsal çöküntü nedeniyle cinsel ilişkiden korkabilirler.

Belirtiler

Belirtiler

Genofobi belirtileri panik, korku ve dehşet hisleri olabilir. Diğer belirtiler hızlı kalp atışları, nefes darlığı, titreme, anksiyete, terleme ve insanlardan kaçma olabilir.

Tedaviler

Tedavi

Genofobinin genel bir tedavisi yoktur. Anksiyete sorunlarıyla başa çıkmada veya bunları tedavi etmede bazı yollar bir psikiyatra,  psikologa veya tedavi konusunda lisanslı bir uzmana danışmak olabilir. Cinsel ilişki sırasında ağrı yaşayan bazı insanlar doktorlarına veya jinekologlarıyla görüşebilirler. Fobiyle birlikte gelen anksiyetenin tedavisi için ilaç da yazılabilir.