Ginofobi (ginefobi de denir) kadınlara karşı anormal bir korkudur. Geçmişte, “kadın korkusu” anlamına gelen Latince terim horror feminae şeklinde kullanılırdı. Kaliginofobi kelimesi de güzel kadınlardan korkma fobisi anlamına gelir. Bu fobi için venüstrafobi terimi de kullanılır. Çoğu vakada bu fobi, sosyal fobi veya sosyal anksiyete bozukluğundan kaynaklanabilir.

Ginofobi eskiden homoseksüelliğe yönlendirici bir güç olarak düşünülürdü. 1896 Cinselliğin Psikolojisi Üzerine Çalışmalarında Havelock Ellis aşağıdakileri belirtmiştir:

“Belki korkuya bir açıklama getirmek zor değildir; homoseksüellik genellikle karşı cinsten insanların cinsel organını dikkate alır, aynı cinsiyetten bir kişiye karşı normalde hissedilenden çok daha güçlüdür. Cinsel heyecan içindeki her iki cinsiyetin de etkisi altında cinsel organlarının estetik anlamda hoş olduğu söylenemez;  yalnızca partnerlerinin paralel heyecanıyla duygusal olarak cazibeli hale gelirler. Paralel heyecanın varlığı, partnerde, çocukluğundaki gibi yabancılık duygusuyla veya sinirsel bir hassaslıkla karşılandığında yoğun kadın korkusu veya erkek korkusu ortaya çıkar.”

Karşı cinsin cinsel organına karşı bu korku, bir noktaya kadar normal insanlar tarafından bile hissedilir.

Bazı araştırmacılar Amazonlar ve ortaçağa ait cadı avcıları hakkındaki efsanelerin insan kültüründe ginofobinin göstergeleri olduğunu düşünüyor.