Psikopatlık, insan yaşantısının en etkileyici ve sıkıntılı sorunlarından biridir. Genellikle, bir psikopat herhangi bir kimseye ya da bir şeye asla bağlı kalmaz. Bu kişilerin “sömürü amaçlı” bir yaşam tarzları vardır. Çok az pişmanlık ve vicdan azabı hissederler ya da hiç hissetmezler (yakalandıkları zamanların dışında). Bu kişilerin ilişkilere ihtiyacı vardır; ama insanları, üstesinden gelinecek ve ortadan kaldırılacak engeller olarak görürler. Eğer böyle değilse, insanları, nasıl kullanabileceklerini düşünürler. İnsanları, teşvik edilmek, benlik saygılarını güçlendirmek için kullanırlar ve onları her zaman maddi değerleri (para, mal, vb) açısından değerlendirirler.

Bir psikopatın sözel zekası yüksek olabilir, ama genellikle “duygusal zeka”dan yoksundur. Başkalarının duygularıyla oynayarak onları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakta uzman olabilir. Bu kimselerin duygusal yönleri yüzeysel niteliktedir (örneğin, nasıl hissettikleri, neden o şekilde hissettikleri ya da başkalarının nasıl ve neden öyle hissetmiş olabileceği). Duygusal zekadan yoksunluk, bir psikopatla karşı karşıya olabileceğinizin ilk belirtisidir. İkinci belirtiyse bu kişilerin, deneyimlerinden ders almadıkları bir sabıka geçmişlerinin olması ve sadece, yakalanmamanın yolları hakkında düşünmeleridir.

Aşağıda Robert Hare’in araştırmasına dayanan ve ”Hare Psikopatlık Testi”nden alınan bir liste vardır. Bunlar, psikopat kişilik ve davranışın en fazla araştırılan ve bilinen özellikleridir:

 • Yüzeysellik/yüzeysel cazibe
 • Kendine değer verme duygusunun abartılması
 • Uyarılmaya ihtiyaç duymak/can sıkıntısına yatkınlık
 • Patalojik yalan söyleme
 • Hilekarlık/çıkarcılık
 • Yüzeysel duygusal tepki
 • Vicdan azabı ya da suçluluk duymamak
 • Asalak bir yaşam tarzı
 • Duygusuzluk/empatiden yoksunluk
 • Gelişigüzel cinsel davranış
 • Davranışsal kontrolün zayıf olması
 • Uzun vadede gerçekçi amaçlardan yoksun olmak
 • Erken davranışsal sorunlar
 • Sorumsuzluk
 • Dürtüsellik
 • Kendi davranışlarının sorumluluğunu kabul edememek
 • Çok sayıda kısa süreli ilişki
 • Şartlı tahliyenin iptali
 • Çocukken suç işleme
 • Çok yönlü suç işleme

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (DSM-IV) psikopatinin gerçek bir tanısı bulunmamaktadır ama bu hastalık çok fazla araştırılan bir alandır. Bir psikopat, antisosyal kişilikle aynı değildir. Antisosyal kişilikler, psikopat olabilir ya da olmayabilir. Antisosyallik esasen, kişilerin hakkına, toplumun yasa ve kurallarına saygı göstermemekle ilgili bir sorundur. Psikopati, zayıf duygusal zekayı, vicdan yoksunluğunu ve insanlara bağlanamamayı (insanlara, yeni servetler için bir kaynak olarak değer vermek dışında) içerir. Psikopatinin birçok ifadesi ve türü vardır. Örneğin, cinsel psikopatlık, psikopatlığın bir türüdür.

Aşağıda belirtilen maddeler için önemli miktarda kanıt vardır:

 • Psikopat bir kişiliğe yol açan genetik bir etki mevcut olabilir.
 • Yetişkin psikopatlar, klasik danışma terapisinden fayda görmez ve aslında, bu yüzden yine suç işleyebilirler.
 • Bir psikopatın beyni, normal insanların beyninden farklı çalışabilir ve bilgiyi farklı işleyebilir.
 • Daha az zeki olan psikopatlar hapishanelere düşebilirler (yüksek zekaya sahip psikopatlar şirketler yönetebilirler).
 • Psikopat davranış “hayata adapte olma” stratejisiyle ilgili olabilir.
 • Psikopat kişilikler, birçoğumuzun sandığından çok daha yaygındır.

Prof. Dr. Fahri ERDOĞAN

iyi günler hocam ben 7-8 aydır ayagıma gıren anı sancı ve agrılardan dertlıyım durduk yere gıren bu sancı ve agrı ayak bılegımde şişlik yapıyor ve en ... devamı