Nedir

Kalp kapakçığı tedavisi cerrahi müdahale olduğunda, geleneksel ameliyat ve minimal invaziv (saldırgan) balon valvüloplasti uygulanır.

Geleneksel Kalp Kapakçığı Ameliyatı

Geleneksel Kalp Kapakçığı Ameliyatında Neler Olur?

Geleneksel kalp kapakçığı ameliyatı esnasında cerrah doğrudan kalbe ulaşmak için sternumun (göğüs kemiği) merkezine bir kesik atar. Ardından cerrah anormal kalp kapağını veya kapakçıklarını onarır veya değiştirir.

Minimal İnvaziv Kalp Kapakçığı Ameliyatı

Minimal İnvaziv Kalp Kapakçığı Ameliyatında Neler Olur?

Minimal invaziv kalp kapakçığı ameliyatı göğüs kafesine atılan ufak kesikler yoluyla uygulanan bir ameliyat türüdür. Bu tür ameliyatta kan kaybı, travma ve hastanede kalma süresi azalır.

Cerrahınız minimal invaziv kapakçık ameliyatı için aday olup olamayacağınızı değerlendirmek için ameliyattan önce tanısal testlerinizi değerlendirir. 

Genellikle cerrah ve kardiyolog (kalp doktoru), ameliyat öncesi ve sonrasında kapakçıkların fonksiyonunun gözlemlenmesine yardımcı olmak amacıyla transözofageal eko (yemek borusundan geçen ultrason transdüser bir sonda) kullanır.

Kalp Kapakçığı Onarımı Ameliyatı

Kalp Kapakçığı Onarımı Ameliyatı Nedir?

Mitral kapakçık en çok onarılan kalp kapakçığıdır. Bununla birlikte aortik, pulmonik ve triküspid kapakçıklara da bazı onarım teknikleri uygulanabilir.

Eğer kalp kapakçığınız onarılacaksa cerrahınız aşağıdaki kalp kapakçığı onarım işlemlerinden birisini uygulayacaktır.

•             Komisürotomi. Birbirlerine yapışan kalp kapakçığı yaprakları kapakçık ağzını genişletmek amacıyla ayrılır.

•             Dekalsifikasyon. Kapakçık yapraklarının daha esnek olabilmeleri ve doğru şekilde kapanmaları için kalsiyum birikintileri alınır.

•             Yaprakların tekrar şekillendirilmesi. Eğer kapacık yapraklarından birisi sarkıksa, bu yapraktan bir bölüm kesilir ve ardından yaprak dikilir. Bu sayede kapakçık daha sıkı bir şekilde kapanır. Bu işleme dört köşeli parça alımı adı da verilir.

•             Kordal transferi. Eğer ön mitral kapakçık yaprağı düşerse (sarkık, desteksiz) arka kapakçık yaprağından alınan kordal ön yaprağa transfer edilir. Ardından arka kapakçık yaprağı dört köşeli parça alımıyla (yukarıya bakın) onarılır. 

•             Annülüs desteği. Eğer kapakçık annülüsü (kapakçığı destekleyen doku halkası) çok genişse, bu halka yapı annülüsün çevresine dikilerek annülüs tekrar şekillendirilebilir. Halka doku veya sentetik malzemeden yapılabilir.

•             Yamalı yapraklar. Cerrah yırtık ve delikler olan kapakçık yapraklarını onarmak için dokulardan yama yapabilir.

Kalp kapakçığı onarımı ameliyatının avantajları şunlardır:

•             Yaşam boyu kan inceltici (pıhtı önleyici) ilaç kullanımı ihtiyacı azalır.

•             Kalp kasının gücü korunur.

Onarılmazsa Ne Olur

Kalp Kapakçığım Onarılmazsa Ne Olur?

Aortik veya pulmonik kalp kapakçığı hastalığınız varsa, genellikle kapakçık ameliyat ile değiştirilir. Bazı durumlarda aortik kapakçık onarılabilir.

Eğer kalp kapakçığı onarılamazsa, doktorunuz kapakçığı değiştirir.

Ameliyat esnasında, eski kapakçık alınır ve yani kapakçık orijinal annülüse dikilir. Yeni kapakçıklar farklı türlerde olabilir. Bunlar: 

•             Mekanik kapakçık. Vücut tarafından tolere edilen bu kapakçık tamamen mekanik parçalardan oluşur. İki yapraklı kapakçıklar yaygın olarak kullanılır. Kapakçık polyester örme kumaşla kaplı halkanın içerisinde yer alan kişi karbon yapraktan oluşur.

•             Biyolojik kapakçık. Doku kapakçıkları (biyolojik veya biyoprostetik kapaklar olarak da adlandırılır) insan veya hayvan dokusundan yapılır. Havyan dokularından yapılan kapakçıklarda domuz dokusu (porcine) veya inek dokusu (bovine) kullanılabilir. Doku kapakçıkları, kapakçıkları desteklemek ve yerlerine yerleşmelerine yardımcı olmak amacıyla bazı suni parçalar içerebilir.

•             Homograft kapakçık. (Allograft olarak da adlandırılır). Bu kapakçık, bir donörden alınan ve steril ortamlarda dondurularak saklanan aortik veya pulmonik insan kalbi kapakçığıdır. Homograft hasarlı aortik veya pulmonik kapakçığın değiştirilmesi için kullanılabilir.

Kalp Kapakçığı Türleri

Kalp Kapakçığı Türlerinin Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?

•             Mekanik valfler. Mekanik kalp kapakçıklarının avantajı dayanıklı olmalarıdır. Bu kapakçıklar uzun yıllar kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte mekanik kapakçıkların dezavantajları da vardır. İçerdiği suni malzemeler nedeniyle bu kapacıkların uygulandığı hastalar mekanik kapakçıklarda kan pıhtılaşmasının önlenmesi için yaşamları boyunca kan inceltişi (pıhtı çözücü) ilaç kullanmak zorundadır. Kan pıhtıları inme riskini artırabilir. Ayrıca bazı kişiler genellikle rahatsızlık vermeyen kapakçık sesi duyduklarını belirtmişlerdir. Bu ses, kapakçıkların açılıp kapanma sesidir.

•             Biyolojik kapakçıklar. Biyolojik kapakçıkların avantajı çoğu hastanın yaşam boyu pıhtı sökücü kullanmak zorunda kalmayacak olmasıdır. Bununla birlikte pıhtı kullanımını gerektirecek atrial fibrilasyon gibi rahatsızlıkları bulunan hastalar bu ilaçları kullanmaya devam etmek zorundadır. Genellikle biyolojik kapakçıkların özellikle genç kişilerde mekanik kapakçıklar kadar dayanıklı olduğu düşünülmez. Daha önceki mevcut biyolojik kapakçıkların genellikle 10 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.  Bununla birlikte son zamanlarda yapılan çalışmalar bazı biyolojik kapakçıkların fonksiyonlarını yitirmeden en az 17 yıl kullanılabileceğini gösterir. Bu, biyolojik kapakçıkların dayanıklılığı konusunda bir dönüm noktasıdır. 

•             Homograft kapakçıklar. Homograft kapakçık, özellikle aortik kökün hastalanarak iltihaplanması sonucunda aortik kapakçık değişimi için ideal kalp kapakçığıdır. Kalbin doğal anatomisi korunur ve hastaların yaşam boyu pıhtı önleyici ilaçları kullanması gerekmez. Bununla birlikte homograft kapakçıkların dezavantajı sınırlı sayıda bulunabilmesidir.

Cerrahi Olmayan Seçenekler

Kalp Kapakçığı Hastalığına Karşı Uygulanabilecek Cerrahi Olmayan Seçenekler Var Mı? 

Geleneksel kalp kapakçığı ameliyatına alternatif işlemler vardır. Balon valvotomi daralan (stenotik) kapakçığın açılması için uygulanır. Bu işlem için belirtilere neden olan mitral kapakçık stenozu (mitral kapakçıkta daralma) hastaları, ameliyat olamayan ileri yaştaki aortik stenoz (aortik kapakçıkta daralma) hastaları ve pulmonik stenoz (pulmonik kapakçıkta daralma) hastaları seçilir. 

Balon Valvotomi İşlemi

Balon Valvotomi İşlemi Esnasında Neler Olur?

Balon valvotomi işlemi esnasında özel olarak tasarlanan bir sonda kasıktaki kan damarlarından içeri sokulur ve kalbe doğru yönlendirilir. Sondanın ucu daralan kapakçığın içine doğru yönlendirilir. Sonda ucu, daralan kapakçığın içine yönlendirildiğinde, kapakçığı genişleterek açmak için ufak bir balon birkaç defa şişirilip söndürülür. Kardiyolog, kapakçığın yerince açık olduğuna inandığında balonu çıkarır.

İşlem esnasında, kardiyolog kapakçığı daha iyi bir şekilde görüntüleyebilmek için ekokardiyogram (kalp ultrasonu) uygulayabilir. 

Regurjitasyon (sızıntı yapan kapakçıklar) tedavisi için yeni araştırmalara dayalı, cerrahi müdahale içermeyen ve deri yoluyla uygulanan işlemler test edilir, bu işlemler ileride kalp kapakçığı hastalığına karşı ek sonda bazlı tedavi seçenekleri sağlayabilir.

Prof. Dr. Tevfik GÜRMEN

Merhaba ben kısa süre önce fenalaştım ve doktorun kalp kapakçıklarının cökeldiğini söyledi ve tam bir bilgi alamadım şimdi ne yapmam gerekiyor ve bu i... devamı