Kalpte delik olması durumu, iki biçimde ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki, doğumsal olarak meydana gelir. İkincisi ise, yetişkin yaşlarda geçirilen bir kalp krizi sonucu ortaya çıkabilir. Öncelikle doğuştan gelen kalp deliği sorunlarını ele almakta fayda vardır. Kalbin dört tane bölmesi vardır. Bu bölmelerden ikisi kulakçık, ikisi karıncık olarak adlandırılır. Kalp deliği, kulakçıklar arasında ya da karıncıklar arasında bulunan bölmenin delik olması anlamına gelir.

Kulakçıklar arasında görülen delik atriyal septal defekt, karıncıklar arasında görülen delik ise, ventriküler septal defekt olarak adlandırılır. Genellikle kalp deliklerinde bu iki tip hastalık görülebilir. Bu iki tip tek başlarına görülebildiği gibi, diğer kalp anomalileriyle birlikte de görülebilir. Yani basitten karmaşığa doğru gidecek şekilde, değişik anomalileri içeren kalp defektleri görülebilir.

Özer SELİMOĞLU

hocam eko raporunda bebegin ias de renkli dopper iupheli renk geçisi izlendi diyor.nurdaki çocuk uzmani kalbinde delik oldugunu söyledi tedavisi içi... devamı