Orta yaşlı kadınlar felce erkeklerden üç kat daha yatkındır.

Güncel bir araştırmada, 45–54 yaşları arasındaki kadınların felce erkeklerden üç kat daha yatkın olduğunun tespit edildi. Böylece, felç oranında cinsler arasındaki fark biraz daha büyüdü.

Aynı araştırmacılar, 1999-2004 yılları arasında yaptıkları bir çalışma sonucunda,  45 ila 54 yaşları arasındaki kadınların, aynı yaş grubundaki erkeklere göre felce yatkınlıklarının iki kat fazla olduğunu bildirmişlerdi.

Bulgular akademik çevrelerde, orta yaşlı kadınların menopozdan önce kalp hastalığına karşı korundukları yönündeki yerleşik düşünce konusunda bir karışıklık doğurdu.

Peki, bu eğilimin arkasındaki etken nedir? Araştırmacılar, bu etkenin karın yağları olduğunu söylüyorlar. Güncel analizlerde, bel çevresindeki yağlanma dışında, felç risk faktörlerinin erkeklerde kadınlardan daha yüksek göründüğünü belirtiyorlar. Ve ekliyorlar: "Bizim hipotezimiz ise diyabet, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi risk faktörlerinin felç riskini arttığı şeklindedir. Çünkü hepsi biraraya geldiğinde felç riskini oluştururlar.”

Orta yaş felci farklılıkları

Araştırmacılar yeni analizin, daha önceki çalışmada gözlenen cinsler arasındaki farklılığın gerçek bir olgu mu, yoksa rastgele ortaya çıkan bir durum mu olduğunu tespit etmek için yapıldığını söylüyorlar. Bu nedenle, 2005-2006 yıllarında gerçekleştirilen Ulusal Sağlık ve Beslenme anketine katılan 35-64 yaşları arasındaki 2 bin 136 kadın ve erkekten elde edilen verileri değerlendirdiler.

Ortaya çıkan sonucun gerçek bir olgu olduğunu ifade eden araştırmacılar, bu yaş grubundaki kadınların yaklaşık yüzde 3’ünün, erkeklerin ise sadece yüzde 1’inin felce yakalandığını bildiriyorlar.

Bu sonuç, kadınlarda felç geçirmenin erkeklere göre 3.12 kat fazla olduğu 45 ila 54 yaş gurubundan elde edilmiş görünüyor.

Bunun nedenini bulmaya çalışan araştırmacılar, sigara kullanma, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi riski etkileyen faktörlere baktılar. Ve şu sonuca vardılar: "Genel olarak erkeklerde geleneksel kardiyovasküler risk faktörleri bulunduğunu belirlemiş bulunuyoruz.”

Fakat kadınların yüzde 62’si karın bölgesi obezitesiden muzdaripken, erkeklerde bu oran yüzde 50'dir. Kadınlarda karın bölgesi obezite bel genişliği 90 cm ve üzeri olarak tanımlanırken, bu ölçü erkekler için yaklaşık 100 cmve üzeridir. Ancak araştırmacılar, orta yaştaki kadınlar için mutlak felç riskinin yüzde 3 gibi küçük bir oranda olduğunu belirtiyorlar.

Bulguların hala günde en az 30 dakika eksersiz yapma, her gün beş porsiyon sebze veya meyve yenilmesi ve fazla yağlı yiyecekleri bırakma yönündeki tavsiyeleri güçlendirdiğini ifade ediyorlar.

Daha önceki analizden elde edilen bulgular, araştırmacıları orta yaşı kadın ve erkeklerde beyne giden ve ileri yaşlarda felç habercisi olan damar kalınlıklarını ölçtükleri çalışmayı başlatmaya sevk etti. Sonuçların ise iki yıl içinde alınması bekleniyor. 

Dr. Emel GÖKMEN

Merhaba hocam 78 yaşında babam bir kaç gün aralıkla 2 defa felç atlattı sağ taraf ilk felç şah damarı tıkanıklıgından olmuş anjıyo ve stend takıldı st... devamı