Kaygı bozukluğunun genel belirtileri şunlardır…                              

 • Sürekli bir endişe hali
 • Güçsüzlük hissi
 • Her an tehlikeli, panik yaratacak kötü bir şeyle karşılaşılacakmış hissi
 • Kalp atım hızında artış
 • Hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
 • Terleme
 • Titreme
 • Halsiz ve yorgun hissetme

Belirli kaygı bozuklukları bazı farklı teşhis edilebilir zihinsel sağlık sorunlarına ayrılabilir:  

Prof. Dr. Kemal ARIKAN

Merhaba Kemal Bey, Ben 6 yıldır obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili çeşitli tedaviler gördüm.Ancak şuan içinde bulunduğum durumu anlamada ve anlatma... devamı

 • Panik ataklar, aniden başlayabilir ve kişinin endişe, kaygı ve korku gibi hislere kapılmasına neden olur. Kişi her an kötü bir şey olacakmış endişesi duyar ve nefes darlığı, kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısı gibi belirtiler gözlemleyebilir. Ayrıca nefesiniz kesiliyormuş, boğuluyormuş ve deliriyormuş hissi ortaya çıkabilir.  
 • Alan korkusu (agorafobi) kişinin, kendisini kapana kısılmış hissetmesine ve paniklemeye başlaması halinde kaçmaktan utanç duymasına neden olabilecek alan ve durumlardan kaçınması ve bu alan ve durumlara karşı duyulan korkudur.
 • Özgül fobi, kişinin bazı belirli obje veya durumlara maruz kalması halinde hissettiği aşırı korku ve bu obje veya durumlardan kaçınmak istemesi ile tanımlanır. Fobiler bazı kişilerde panik atakları tetikler.
 • Sosyal fobi, kişinin herhangi bir sosyal ortama veya sahneye çıkmaya karşı duyduğu aşırı endişe ve bu durumdan kaçınma isteğidir.
 • Saplantı-zorlantı bozukluğu, sürekli tekrarlanan düşünce, hayal ve dürtüler (saplantı) veya bazı davranış ve alışkanlıklara karşı duyulan dayanılmaz istek (zorlantı) ile tanımlanır. Bu rahatsızlık çoğu zaman saplantılı ve devamlı tekrarlanan davranışları içerir.  
 • Travma sonrası stres bozukluğu, kişinin daha önce yaşadığı travmatik olayları tekrar yaşayacağı hissine kapılmasıdır. Bu durum, kişinin, kendisine yaşadığı travmatik olayları hatırlatacak her şeyden uzak durmak istemesinin yanı sıra yoğun duygu ve fiziksel tepkilere de neden olur.  
 • Akut stres bozukluğu belirtileri, ciddi bir travmatik olayın hemen ardından ortaya çıkan travma sonrası stres rahatsızlığının belirtileri ile benzerlik gösterir.
 • Yaygın kaygı bozukluğu, önemli ve önemsiz meselelere karşı en az altı ay süre ile duyulan sürekli ve aşırı endişe hissi ile tanımlanır. Bu tür kaygı bozukluğu çoğu kez erken yaşlarda başlar. Yaygın kaygı bozukluğu, diğer kaygı bozuklukları veya depresyon ile birlikte ortaya çıkar.
 • Tıbbi sorunlara bağlı olarak gelişen kaygı bozukluğu, doğrudan fiziksel sağlık problemlerinin neden olduğu önemli kaygı belirtileri ile tanımlanır. 
 • Madde kaynaklı kaygı bozukluğu ilaç kullanımı, ilaçların kötüye kullanımı veya toksik maddelere maruz kalınması sonucunda oluşan kaygı bozukluğudur.  
 • Ayrılık kaygısı bozukluğu, çocukluk döneminde gözlemlenen ve anne-babanın veya anne-baba rolünü üstlenen kişilerin ayrılması sonucu ortaya çıkan kaygı bozukluğudur.   

Kaygı bozukluğu, aksi belirtilmedikçe, diğer kaygı rahatsızlıkları kriterlerini karşılamayan fakat kişi üzerinde üzücü ve yıkıcı etkiye sahip belirgin kaygı ve fobiler için kullanılan bir terimdir.