Tedaviye Uyumluluk

Yapılan ön tetkik ve muayenelerde lazer ameliyatının başarısını oluşturan iki ana soruya cevap aranır.

Gözünüz bu tedavi için uygun mu?

Eğer uygun ise refraktif cerrahinin hangi türü sizin göz yapınızda en başarılı sonucu verecek?

İlk muayene gözünüze en uygun, en güvenli tedavi yönteminin planlanması için bir dizi ayrıntılı tetkiki içerir ve en az ameliyatın kendisi kadar önemli bir hazırlık aşamasıdır. İlk muayeneye gelmeden önce yumuşak kontakt lens kullanıyorsanız en az 1 hafta (ideali 3 hafta); sert veya yarı sert lens kullanıyorsanız en az 3 haftalık bir süre lenslerinizi takmamış olmanız gerekmektedir. Aşağıda belirteceğimiz tetkik ve muayene aşamaları tüm refraktif cerrahi ve excimer lazer hastalarımız için geçerli olmak kaydıyla sıra ile uygulanır.

1. Aşama - Tetkikler

Topolazer ve Orbscan tetkikleri ile ayrıntılı olarak gözün kornea tabakasının topografik haritası belirlenir.

Pakimetre ile kornea kalınlığının ölçümü yapılır: Kornea kalınlığı, uygulanacak cerrahi yöntemin seçilmesinde göz numaranız kadar önemli bir parametredir.

Pupillometre ile göz bebeğinin çapı ölçülür: Gözbebeği büyüklüğü her hastada farklıdır ve gözbebeği ışık şiddetine göre büyüyüp küçülebilir. Bu sebeple bu ölçümler oldukça önemlidir. Bu tetkikler sonucu doğru planlanan tedavi sonrasında ışık parlaması, görüntüde dağılma, gece görüş problemleri gibi istenmeyen durumlar azalmaktadır.

2. Aşama - Muayene

Detaylı muayenesi: Yukarıda belirtilen ilk üç aşamadaki tetkiklerden sonra bu veriler eşliğinde ayrıntılı göz muayeneniz yapılır. Görme keskinliğiniz, numaranız ve kontrast testiniz yapılarak ölçümleriniz belirlenir. Biyomikroskobik muayeneniz yapılır, göz tansiyonunuz ölçülür.

Beklentiler

En önemli aşamalardan biri aşağıdaki soruların cevaplanmasıdır:

Lazer tedavisinden beklentiniz nedir?

Beklentinizin ne kadarı karşılanabilir?

Yaşınız, mesleğiniz (terzi, öğretmen, bilgisayar mühendisi, mimar, pilot vb); şeker, guatr, yüksek tansiyon gibi sistemik hastalıklar ayrıntılı olarak sorgulanır. İhtiyaca göre Wavefront veya Topolazer ileri tetkikleri yapılır.

Damlalı göz muayenesi: Gözbebeklerini genişleten bir damla damlatılıp yaklaşık 30 dakika bekletildikten sonra damlalı olarak göz numaraları tekrar belirlenir ve ayrıntılı olarak geniş gözbebeğinden göz dibi (retina damar ve sinir tabakası) muayenesi yapılır. Retinada incelme, yırtık, delik gibi riskli alanlar varsa bu bölgeler argon lazer yöntemi ile kuvvetlendirilir. Argon lazer uygulaması excimer lazer tedavisinin 3 hafta ertelenmesini gerektirebilir ancak tedaviye engel değildir, daha güvenli bir uygulama sağlar.

Yaklaşık olarak 2,5 - 3 saat kadar süren tüm bu muayene ve analizler sonucu elde edilen veriler, refraktif cerrahlarımız tarafından değerlendirilerek size en uygun tedavi yöntemine karar verilir ve ameliyat için en erken bir gün sonrasına randevu verilir. Damlalı muayene nedeniyle göz bebekleriniz büyük olduğundan aynı gün lazer tedaviniz yapılamaz.

Riskleri

Lasik Riskleri

LASIK’te körlük ya da görmenin ciddi derecede bozulması gibi bir risk yoktur. Olabilecek riskler de çok düşük ihtimallerdir. Bizim şimdiye kadar halledilememiş komplikasyonlu hiç bir vakamız olmamıştır.

Her müdahalede bir takım riskler vardır. Fakat LASIK''te çok hassas bir şekilde bilgisayarla kontrol edilen bir laser kullanıldığı için özellikle de bizim kullandığımız laserlerde aktif göz takipçisi bulunduğu için laserle ilgili riskler minimaldir. LASIK''te komplikasyonlar genellikle korneadan kaldırılan ince tabakayla (flap) ilgilidir. Bunu da azaltmak için yeryüzündeki en gelişmiş mikrokeratomları kullanmaktayız. Ayrıca muhtemel risk indexlerini belirleyerek LASIK için uygun olmayan hastaları LASEK ya da PRK gibi yöntemlere yönlendiriyoruz.

LASIK tedavisinin risklerini aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkündür:

• Nadiren laser sonrası ilk haftalarda ışıklar etrafında haleler görülebilir. Bu genellikle zamanla kaybolur.

• Nadiren göz numaraları hedeften az veya fazla olabilir. Bu da laser tedavisinin tekrarlanmasıyla çözülebilir.

• Eğer gözdeki vakum gerekenden az olursa normalden ince ya da düzensiz bir flap meydana gelebilir. Bu durumda laser uygulamayıp laser tedavisini bir kaç ay sonraya ertelemek gerekebilir.

• Bazen flap altına epitel hücreleri girebilir. Bu da flap''i kaldırıp altından bu hücreleri yıkayarak çıkarmakla çözülebilir.

• Nadiren korneada hafif bulanıklık olabilir. Bu genellikle bir süre sonra geçer.

• Nadiren flap yerinden oynayabilir, kırışıklıklar oluşturabilir veya tamamen ayrılabilir. Bu durumda önemli bir sorun oluşturmadan tekrar yerine yerleştirilir.

• Çok nadir enfeksiyon görülebilir. Genellikle ilaçlarla kolayca tedavi edilir.

• Nadiren göz kuruluğu olabilir. Genellikle birkaç ayda düzelir.

Takiplerin, uygulamanın ve muayenenin aynı doktor tarafından yapılması, mükemmel bir seri yakalamak için temel şarttır.

Komplikasyonları

Laser tedavisi ve sonrasında görülen komplikasyonların (problemlerin) sıklığı:

Dünyada bu konuda yapılan çalışmaların en ünlülerinden birisi CRS-USA çalışmasıdır. Nisan 1998 raporunda 1800 gözlük bir çalışmanın sonuçları bildirilmiştir. Bu çalışmaya göre mikrokeratomun düzensiz kesisine bağlı olarak % 0.47 epitel hasarı görülmüştür. Yaratılan flaplar %0.38 hastada olması gerekenden küçük ve yine aynı sayıda kişide olması gerekenden ince olarak bulunmuştur. Üç ay sonucunda bu problemleri yaşamış hastalarla yaşamamış hastalar arasında görme açısından bir fark kalmadığı belirlenmiştir. Uygulama sonrası komplikasyonları raporunda ise hastaların hiçbirinin en iyi görme ölçümlerinde 2 sıradan fazla kaybeden olmamıştır. Özetle toplam % 5.8 hastada uygulama sonrası problemleri görülmüştür. Bu problemlerin açılımı şöyledir:

Daha sonraki raporlarda komplikasyonların en büyük yüzdesini oluşturan kapak altında kalıntı bulgusunun sadece doktor tarafından mikroskop altında görülen ve şahsın görmesi üzerinde bir etkisi olmamasından dolayı pek yer verilmemiştir. Bu nedenle bu çalışmayı da yorumlarken bu komplikasyon segmentinin çıkarılıp toplam komplikasyon yüzdesinin %2.6 olarak değerlendirilmesi daha doğru olabilir.

1999 Ocağında bildirilen Emory çalışmasında 1062 göz LASIK komplikasyonları açısından incelenmiştir. Bu çalışmada uygulama sırasında komplikasyon görülme sıklığı %1.8 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada uygulama sırasında oluşan flap problemlerine bağlı olarak 17 hastanın laser tedavisi ertelenmiştir.

Lin & Maloney çalışmasında ise 1019 gözdeki laser tedavisi sırasında oluşan problemler bildirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre ise uygulama sırasında mikrokeratoma bağlı %2.2 oranında komplikasyon oluştuğu rapor edilmiştir.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Hocam merhaba benim gözlerimde 3,00 2,75 astigmat var ve her ikisinde de 0.50 miyop var. göz muayenesi oldum lazere uygun çikti ve kornea kalinligim 6... devamı