Teksas Üniversitesi Güneybatı Tıp Merkezi araştırmacıları, hayvanlar üzerinde yaptıkları bir çalışmayla, basit bir idrar protein testiyle lupus hastalarında böbrek hasarının erkenden tespit edilebileceğini buldular. 

Araştırmacıların söylediğine göre, böyle bir testin klinik olarak kullnılması için yıllar geçmesi gerekebilir, fakat bulgular gösteriyor ki bu testle böbrek hastalığının yeri şu an kullanılan testlerden daha iyi tespit edilebiliyor. 

"Amacımız tam olarak idrarda sadece hastalıkta görülen bir şeyi tespit etmekti” diyorlar.

"Eğer bu testin etkinliği insanlarda kanıtlanırsa doktorlar böbrek hasarını müdahale etmeden öngörebilir ve teşhis edebilirler, buna ilaveten tedavilerinin işe yarayıp yaramadığını gözleyebilirler.”

Böbrek hastalığı lupus hastalarında ölümün ve sakatlığın ana sebebidir. Erken teşhis ve tedavi hastaları daha uzun ve daha kaliteli bir hayata taşıyabilir.

Araştırmacılar fareler üzerinde dört proteinin (proteaz, PGDS, SAP ve SOD) böbrek hasarı gelişenlerde idrarda daha yüksek seviyede olduğunu buldular. Bu proteinlerden her biri ya da bir benzeri insanlarda da vardır. Ancak araştırmacılar halen idrardaki protein seviyeleri ile hastalık arasında aynı ilişkinin insanlarda da olup olmadığını araştırıyorlar.

Lupus iç organlara, dokulara, eklemlere ve vücudun diğer kısımlarına saldıran bir çok otoimmün hastalıktan biridir. Araştırmacılar böbrekleri etkileyen en yaygın ve en ciddi lupus tipi olan sistemik lupus eritematozus (SLE) üzerinde yoğunlaşıyor.

Araştırmacılar diyor ki, günümüzde böbrek hasarı bir böbrek biyopsisi yapılarak tespit edilebiliyor. Böbrek biyopsisi bir iğneyle böbrekten doku alınarak yapılır ve bu istilacı işlem hastalar için çok stresli olabilir.

Mevcut çalışmada araştırmacılar insanlaradaki lupusa benzer bir durum sergileyen fareleri kullandılar. Böbrek hastalığı belirtileri öncesi ve sonrasında farelerin idrarını protein bakımından incelediler ve hastalık fiziksel olarak belirgin hale geldikten sonra idrarda 71 proteinin ortaya çıktığını gördüler.

Daha sonra, belirtiler ortaya çıktığında yüksek seviyelerde olan dört proteine odaklandılar. Daha önce bu proteinlerin ya da türevlerinin hastaların ya da lupus böbrek hastası farelerin idrarında ortaya çıktığı bilinmiyordu.

Araştırmacıların söylediğine göre, bu dört proteinin idrardaki seviyelerinin izlenmesi ile lupusun işleyişi hakkında daha fazla bilgi açığa çıkabilir. Her protein farklı bir biyokimyasal işlemde yer alıyor, bu nedenle hastalığın seviyesi idrardan görülerek aydınlatılabilir.

Bu proteinlerin test edilmesi diyabet, hipertansiyon ve diğer başka durumlardan kaynaklanan böbrek hasarını belirleme potansiyeli de taşıyor.

Bu araştırma Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Lupus Araştırma Enstitüsü tarafından da desteklendi.

Op. Dr. Aytan KAR

doktor bey benim sağ böbreğime up darlık teşhisi kondu ve sağ böbrekte 3 tane taş var ve grade 2 şişme var dendi bu durumda benim ne yapmam gerekiyor... devamı