Meme rekonstrüksiyonu yaptırma kararı son derece kişiseldir. Ama yararlarının hedeflerinize ulaşmanıza yarayıp yaramayacağına, taşıdığı risk ve zor durumların kabul edilebilir olup olmadığına karar vermeniz gerekir.

Plastik cerrahınız ve plastik cerrahi personeli ameliyatla bağlantılı riskleri ayrıntılı anlatacaklardır. Geçireceğiniz aşamaları, taşıdığı risk ve potansiyel zor durumları tam anladığınızdan emin olmak için hasta kabul formları imzalamanız istenilecektir.

Meme rekonstrüksiyonun taşıdığı potansiyel riskler arasında, bunlarla sınırlı kalmasa da, kanama, enfeksiyon, kesiklerin iyileşmesinde yetersizlik ve anestezi riskleri sayılabilir. Ayrıca şunları da bilmeniz de fayda var:

  • Deri transferiyle kapatma (flep) ameliyatı, kısmi ya da tam kapak (flep) kaybı riskini ve hem derinin alındığı bölgede hem de yeniden yapılandırılmış bölgede his kaybı riskini taşır.
  • İmplant kullanımı, meme sertliği (kapsüle benzeyen bir devamlı kas kasılması) ve implant yırtılması riskini taşır.

Göğüs implantları meme sağlığına zarar vermez. Bağımsız gruplar tarafından yürütülmüş bilimsel araştırmaların dikkatli incelemeleri sonucu göğüs implantıyla otoimmün (kendi dokularındaki antijenlere karşı antikor oluşması) ve sisteme bağlı diğer rahatsızlıklar arasında bir bağlantıya rastlamamıştır.

Ameliyat nerede gerçekleştirilecek?

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatı genellikle bir hastane ortamında gerçekleştirilir ve büyük ihtimalle kısa süreliğine hastanede yatmayı gerektirir ve doktorunuzun genel anestezi uygulaması ihtimali yüksektir.

Ameliyatı takiben bazı işlemler ayakta tedavi şeklinde yapılabilir ve yatıştırıcıların kullanıldığı sınırlı uyuşturma (lokal anestezi) uygulanabilir.

Bu kararlar belli aşamaların gerektirdiklerine, tercihlerinizin uygunluğuna ve doktorunuzun yargı gücüne bağlı verilecektir.

 

Op. Dr. İlker ABCI

Soru Sağ meme dokusunda 1 buçuk ay önce büyüme ve sertlik hissederek bir genel cerraha başvurdum. Usg ile bakıldığında sağ meme volümünün artmış fibro... devamı