Nedir

Nedir?

Nevroz terimi çok sık görülen çeşitli ruh hastalıklarını kapsar. Nevroz, aslında, artık tıbben kullanılmayan modası geçmiş bir tanıdır. Bir zamanlar nevroz olarak sınıflandırılan bozukluklar bugün nevrotik bozukluk kategorisine girer.

Nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen hastalıklar travma sonrası stres bozukluğu, bedenselleştirme bozuklukları, kaygı bozukluğu, panik bozukluk, fobiler, disosiyasyon bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk ve uyum bozukluğunu içerir.

Nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen hastalıklar, çok çeşitli duygusal ve fiziksel belirtiler içerir. Bu gruptaki bozuklukların çoğunda, kaygı ve korku sık görülen belirtilerdir. Nevroz ya da nevrotik bozukluğu olan kimselerde, psikotik bozukluklarda görülen hezeyanlar ya da halüsinasyon yoktur. Ancak, nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen hastalıklar, kişinin işe ve okula gitme, ailesine bakma ve temel ihtiyaçları karşılama gibi günlük yaşamla ilgili aktiviteleri etkin şekilde yapma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.

Nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen rahatsızlıklara bir teşhis konması için hastanın eksiksiz tıbbi geçmişinin ve belirtilerinin öğrenilmesi, fiziksel ve ruh sağlığı muayenesinin yapılması gerekir. Belirtilerin, hipertiroidizm ya da mitral kapak prolapsusu (bu iki hastalık da kaygıya yol açabilecek belirtilere sahiptir) gibi başka durumlarla ilgili olmadığından emin olmak için testler de yapılabilir. Bir psikiyatr tarafından yapılan bir değerlendirme, nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen rahatsızlıkların teşhis ve tedavisine yardım etmesi açısından gereklidir.

Nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen rahatsızlıkların teşhisi, belirtilerin muğlak ve başka durumlarla ilişkili olabilmesi nedeniyle yanlış konulabilir ya da hastanın akıl hastası damgası yemekten korkması nedeniyle gecikebilir.

Belirtiler

Belirtiler

Nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen hastalıkların belirtilerinin şiddeti ya da türü her hastalıkta ve her kişide değişiklik gösterir.

Aşırı kaygı ve korku, nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen birçok rahatsızlıkta sık görülen belirtilerdir. Sık görülen diğer belirtiler tıbbi bir nedeni olmadığı görülen fiziksel şikayetleri içerir. Bu şikayetler çarpıntı hissi, hızlı kalp atışı, hiperventilasyon, kas ağrısı, karın ağrısı, baş ağrısı, uyuşma ve karıncalanmadır.

Nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen rahatsızlıkların belirtileri genellikle kişiler arası ilişkilerde sorunlar oluşturacak kadar ciddidir. Bunlar düşük benlik saygısı, kızgınlık, huzursuzluk, obsesif düşünceler, obsesif davranışlar, bağımlılık ve mükemmeliyetçilik gibi belirtilere de neden olabilir.

Yanlış Teşhis

Nevroza Yanlış Teşhis Konması

Nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen rahatsızlıkların teşhisi birçok nedenden dolayı yanlış konulabilir ya da gecikebilir. Örneğin nevrozlu kişiler akıl hastası damgası yemekten korkabilir ya da akıl hastası olarak görülmekten utanabilirler ve bu yüzden tedavi olmazlar.

Nevroz belirtileri, migren tipi baş ağrısı, hazımsızlık, gastroözofageal reflü hastalığı, hipertiroidizm ve mitral kapak prolapsusu (yetmezliği) gibi birçok başka hastalıkla ilgili olabileceği için teşhis yanlış konabilir. Belirtiler ayrıca sevilen bir kişinin ölümü gibi travmatik bir olaya tepki gibi normal bir davranışa da bağlanabilir. Nevroz ya da nevrotik bozukluk olarak düşünülen rahatsızlıklar, depresyon gibi başka sorunlarla birlikte de görülebilir.