Pankreas kanseri, çok geç aşamalarda belirti vermesi ve tekrar etme olasılığının yüksekliği nedeniyle en tehlikeli kanser türlerinden biri sayılır. Şimdi, Michigan ve İndiana Üniversiteleriyle, Van Andel Enstitüsünden araştırmacılar, pankreasta oluşan kistlerin iyi huylu olup olmadığının tespitinde yeni bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntemle ileride kansere dönüşebilecek kistlerin önceden daha başarılı bir biçimde belirlenebileceğini söylüyorlar. Böylece bir kimsenin pankreas kanseri riski daha iyi bilinerek muhtemel bir kanser oluşumu erken tespit edilebilecek.

Görüntüleme tekniklerinin ilerlemesiyle, çok sayıda insanda kist ve anormal bir doku türü olan lezyonların varlığı görülebilir oldu. Buradaki önemli nokta, bu kist ve lezyonların ileride kansere dönüşüp dönüşmeyeceğini tespit edebilmektir.

Örneğin pankreas kanserinin en sık görülen çeşidi duktal adenokarsinom üç farklı kist çeşidinden kaynaklanıyor. Bunlardan pankreas kanseri vakalarının %10-15’ine neden olan ikisini tespit edebilmek mümkünse de iyi huylu olup olmadıkları ancak %79 başarıyla ayırt edilebiliyor.

Kist çeşitlerinde görülen bir sıvıyı kullanarak araştırmacılar “glycan” denen karbonhidrat yapılarındaki farklılıkları incelediler. Vardıkları sonuç MUC-1, MUC-5AC ve MUC-16 genlerine kötü huylu kistlerde rastlandığı oldu. Enstitü araştırmacılarından Brian Haab’a göre sonuçların başka çalışmalarla teyit edilmesi gerekse de bu yöntem şu an kullanılanlardan daha başarılı sonuçlar veriyor.

Bu metodun daha fazla klinik çalışmayla kanıtlanması pankreas kanserinin erken teşhisinde önemli bir adım olabilir. 

Prof. Dr. Kaan AYDOS

sperm hücrelerin%86 sında haploid %8 sinde diploid %4 ünde anöploid % 2 sinde kaotik yapı tespit edilmiştir bir grup hücrede nukleusun yanısıra s... devamı