Bu nedenle, sedef hastalarının kalp ve kalp damarlarıyla ilgili hastalıklar konusunda daha dikkatli davranmaları gerekiyor.

Bulgular, Miami VA Tıp Merkezi’nde 3 bin 236’sı sedef hastası olmak üzere, toplam 5 bin 700’den fazla hasta üzerinde yapılan araştırmalarda elde edildi. Ortalama 68 yaşında ve çoğu erkek olan denekler, 1985- 2005 yılları arasında, ayakta tedavi edilen kişilerden oluşuyordu.

Sedef hastalarında, özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kötü kolesterol profillerinin yüksek olduğu gözlendi. Bu koşullar, kalp damarlarında ve kaslarında oluşabilecek sorunları daha olası hale getiren etkenlerdir.

Bilinen etkenlerin dışında, sedef hastalığının ayrıca bir risk yarattığı ortaya çıkarıldı. Sedef hastalarında gereken perhiz ve önleyici tedaviler uygulanmış olsa dahi, diğer kalp hastalarına göre;

·         Kan dolaşımına bağlı kalp hastalığına (kalp krizi ve anjin gibi) rastlanması riskinin yüzde 78 daha fazla olduğu,
·         Felç riskinin yüzde 70 oranında daha fazla olduğu,
·         Kalbe ve diğer organlara kan taşıyan damarlarda plak oluşma riskinin iki kat fazla olduğu,
·         Atardamarlarda tıkanma riskinin iki kat fazla olduğu,
·         Çalışmalar sırasında deneklerin yüzde 86’sının ölüm riski taşıyan benzer hastalıklarla mücadele ediyorolduğu sonuçlarına ulaşıldı.

Bu istatistikler, sedefin kalp ve damar hastalıklarıyla doğrudan bir ilişkisi olduğunun kanıtlandığı anlamına gelmiyor. Fakat uzmanlar, çalışmalarda elde edilen bulguların, sedef hastalığının kalp ve damar hastalıkları konusunda bir risk faktörü oluşturabileceğini gösterdiğini belirtiyorlar.

Sedef hastalığının oluşturduğu risk oranı, kötü kolesterol profilleri ve sigara gibi bilinen risk faktörleriyle benzerlik gösteriyor.

Sedef hastalığı tedavisinin bu riski düşürüp düşürmediği henüz kesinleşmedi. Uzmanların görüşü, tedavinin riski düşüreceği yönünde, fakat bu görüşün çalışmalarla desteklenerek onaylanması gerekiyor.

Daha önce yapılan çalışmalar, uzun süre şiddetli sedef hastalığı geçiren kişilerin, daha kısa bir süre ve hafif sedef hastalığı geçiren kişilere göre daha yüksek kalp ve damar hastalığı riski taşıdığını iddia etmektedir.

Çalışma ekibi cilt uzmanlarına hastalığın kalp ve damarlar üzerindeki etkisi konusunda bilinçli olmalarını, hastalarını bu etkilere bağlı olarak aspirin kullanımına ve kalp konusunda dikkatli olmaya yönlendirmelerini öneriyor.

Sedef hastalığı rahatsızlıkları konusunda genel olarak yalnızca cilt uzmanlarına başvurulması gerektiği düşünülmektedir. Ancak birçok hastalığın ciddi problemler haline dönüşmeden engellenebilmesi açısından beyin, kalp ve eklemlerde sedef hastalığına bağlı olarak gelişebilecek rahatsızlıklar konusunda diğer uzman kişilere danışılması önemlidir.

Özer SELİMOĞLU

Merhaba özer bey benim ayaklarımda varis var ve iç varisten ameliyat oldum.Ağrılarım geçmeyince bir kalp ve damar cerrahisine muayene oldum ve derin ... devamı