Nedir

Nedir?

Aynı zamanda kuadripleji olarak da bilinen tetrapleji, bir hastalık ya da yaralanmadan kaynaklanan uzuvların ve gövdenin kullanımının kısmen ya da tamamen kaybedilmesiyle sonuçlanan felçtir; parapleji de buna benzer ama kolları etkilemez. Genellikle duyusal ve motor kayıp gerçekleşir, yani hem his hem de kontrol kaybedilir. 

Sebepler

Sebepler

Beyin hasarı ya da omurilik hasarından kaynaklanır, servikal omurganın sekonder yaralanmasıdır. Bir lezyon olarak bilinen yaralanma, kurbanların dört uzvunun, yani kolları ve bacaklarının işlevlerini kısmen ya da tamamen kaybetmesine neden olur. Bütün kuadriplejiklerde parmak işlev bozukluğu vardır ya da olmuştur. Yani, tamamen işlevsel kollara sahip bir kuadriplejiğin sadece parmaklarının çalışmaması nadir görülen bir durum değildir.

Bu hasarın tipik nedenleri travma (araba kazası, düşme veya spor yaralanması gibi), hastalık (transvers miyelit veya çocuk felci gibi) veya müsküler distrofi veya multipl skleroz gibi doğumsal bozukluklardır.

Boyun kırılmasına rağmen Kuadriplejik olmamak mümkündür, omurganın kırıldığı ya da yerinden oynadığı ama omuriliğin zarar görmediği durumlar buna örnek olabilir. Tersine, omurga kırılmadan omuriliği yaralamak da mümkündür, örneğin, bir bel fıtığı ya da omurgadaki bir kemik çıkıntısı omuriliğe zarar verebilir.

Belirtiler, işaretler ve komplikasyonlar

Belirtiler, işaretler ve komplikasyonlar

En belirgin belirti uzuvların işlevinin bozulması olmasına rağmen, gövdenin işleyişi de bozulabilir. Bu, bağırsak ve mesane kontrolü, cinsel işlev, sindirim, solunum ve diğer otonomik işlevlerin bozulması ya da kaybı anlamına gelebilir. Dahası, etkilenen bölgelerde genellikle duyu azalması olur. Bu, uyuşma, hissin azalması ya da yanma ve nöropatik ağrı şeklinde kendini gösterebilir.

İkincil olarak, işlevlerinin bastırılmış olması ve hareketsizlikleri nedeniyle, quadriplejikler genellikle basınç yaraları, osteoporoz ve kırıklar, eklem donması, spastisite, solunum komplikasyonları ve enfeksiyonları, otonom disrefleksi, derin damar trombozu ve kardiyovasküler hastalığa karşı daha korunmasızdır.

Durumun ciddiyeti hem omuriliğin yaralandığı nokta, hem de yaranın boyutuna bağlıdır.

Yaralanmanın boyutu da önemlidir. Omuriliğin tam ayrılması o noktanın altındaki omurganın fonksiyonlarının tamamen kaybolmasıyla sonuçlanır. Omuriliğin kısmi ayrılması ya da ezilmesi, değişen derecelerde işlevsellik ve felçle sonuçlanır. Tetraplejiyle ilgili genel yanlış kanılardan biri, kurbanın kollarını ve bacaklarını hareket ettirememesi ve herhangi bir büyük işlevi yerine getirememesidir; durum genellikle böyle değildir. Bazı kuadriplejik bireyler, sanki omurilik yaralanması geçirmemiş gibi yürüyebilir ve ellerini kullanabilir, bazıları tekerlekli sandalye kullanabilir ve kollarında ve parmakların hafif hareketlerinde hala işlevsellik olabilir; yani tekrar etmek gerekirse, bu omurilikteki hasara bağlıdır.

Elleri değil ama kolları hareket ettirebilme ya da yaralanmadan önceki kadar olmasa da parmakları hareket ettirebilme yeteneği gibi uzuv hareketlerinin olması sık görülür. Ayrıca, uzuvlardaki işlev eksilmesi vücudun her iki tarafında aynı olmayabilir; lezyonun omurilikteki yerine bağlı olarak sol ya da sağ taraf daha fazla etkilenmiş olabilir.

Üst Ekstremite Felci

Üst ekstremite felci, dirsek ve el fonksiyonlarının kaybı anlamına gelir. Omurilik yaralanması sonucu olarak üst ekstremite fonksiyonu kaybolursa, bu otonomiyi yeniden kazanmak için büyük bir engeldir. Üst ekstremite fonksiyonunun geri kazanılmasını sağlayan tetraplejik el ve dirsek ameliyatı olasılıkları vardır.