Çeşitli gülüş biçimleri vardır ve bunların ortak özelliği kişiye özel olmasıdır. Dolayısıyla bir kişiye gülüş estetiği yapılırken, o kişinin görsel özellikleri dikkate alınır.
Bunun için özellikle fotoğraflardan yararlanılır. Bunun yanı sıra, sefalometrik radyografi denilen röntgen görüntüleri de kullanılır. Röntgenler üzerinde sefalometrik analiz yapılarak, yüzdeki kaslara görüntü özelliklerini kazandıran ve kasların altındaki iskelet yapısının özellikleri elde edilir. Sefalometrik analizle iskelet doku üzerinde yapılması gereken değişikliklerin olup olmadığı tespit edilir.

Gülüş estetiği tasarım aşamaları

Radyografilerden yapılan ölçümlerden sonra fotoğraflandırma yapılır. Bu fotoğraflar üzerinde fasiyal analiz adı verilen kişinin ön görüntüsü, portre görüntüsü, yan görüntüsü, profil görüntüsü üzerinde yumuşak dokunun özellikleri saptanarak buradaki oranlara bakılır. Bu oranlar da numerik olarak hesaplandıktan sonra, kişinin gülümseme anındaki videoları çekilir. Kişinin mimik hareketleri değerlendirilir.

Bu değerlendirmeler arka arkaya yapıldıktan sonra, nasıl bir tedavi yapılması gerektiği, kişinin gülümsemesinin ne şekilde değiştirilebileceği ortaya çıkmış olur.
Dişler üzerinde değişikliğe gerek olup olmadığı, ağız çevresinde, dudaklarda bir takım uygulamalar yapılıp yapılmayacağı saptanır. Örneğin dermal filler uygulamaları, yani dolgu uygulamaları ya da botoks uygulamaları, üst dudağa şekil vermek gibi uygulamalardan hangisinin gerekli olduğuna karar verilerek gülüş tasarımı gerçekleştirilir.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

sperm hücrelerin%86 sında haploid %8 sinde diploid %4 ünde anöploid % 2 sinde kaotik yapı tespit edilmiştir bir grup hücrede nukleusun yanısıra s... devamı