Ateşle havale, genellikle 3 ayla 6 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Buna yol açan ise, genel olarak beyni etkileyen enfeksiyonlar dışında kalan enfeksiyonlardır. Örneğin boğaz enfeksiyonu, orta kulak iltihabı gibi durumlar buna yol açabilir. Yani santral sinir sistemi dışı enfeksiyonlara bağlı havalelere ateşli havale denilir. Eğer çocuğun beyninde bir enfeksiyon varsa ve havale geçirdiyse, bu ateşli havale değildir, menenjit ya da ansefalitine bağlı havaledir.

Ateşli havale geçirme riski, kimi çocuklarda daha yüksektir. Bu çocuklar, ailesinde ve ikinci derece akrabalarında ateşli havale hikayesi olan, nöromotor gelişimi geri olan, yeni doğan döneminde uzun süre hastanede yatan çocuklardır. Normal popülasyonda yüzde 2 ila 4 olan risk oranı, bu hikayelere sahip olan bir çocukta yüzde 40’a çıkmaktadır. Yani aile hikayesi ateşle havalede çok önemli bir rol oynamaktadır. Defalarca ateşi çıkan ve bir sorun yaşamayan bir çocuk, bu ateşlenmelerin birisinde ateşli havale geçirebilir. Yani ateşli havalenin ateşin kendisiyle bir ilişkisi yoktur. Burada çocuğun yaşı, ailenin hikayesi ve enfeksiyonun odağı önemlidir.

Prof. Dr. Ayşe SERDAROĞLU

sayın hocam merhaba ben zeynep benim 5 yaşında bi oğlum var 3 yaşındaken 1 kez ateşli havale geçirdi geçtiğimiz salı günüdeokulda biraz ateşi vardı be... devamı