Çocukluk çağı tümörlerinin hiçbiri, özellikle doğum lekelerinin varlığına dayandırılmamasına rağmen, Minnesota Üniversitesi ve Ulusal Sağlık Enstitüsünde (NIH) yapılan yakın zamanlı bir çalışmada, doğum lekesi olan çocuklarda çocukluk çağı tümörü riskinin daha fazla olabileceğine dair bir karara varılmıştır.
 
Ortak Perinatal Projesi Topluluğu tarafından, çocukluk çağı tümörleri ve doğum lekeleri arasındaki ilişkiyi bulmak için,1959 ila 1968 yılları arasında doğan 49.503 çocuğu kapsayan, ileriye yönelik, geniş çaplı bir araştırmadan veriler alınmıştır.
 
İçinde hemanjiyom, renkli benler, lenfanjiyom ve sütlü kahverengi doğum lekelerini de kapsayan hem belirgin, hem de şüpheli olan doğum lekeleri doğumun ilk yılında belgelenmiştir.
 
Sonuçlar, kanserli olan 47 çocuktan 7'i sinde, belgelenmiş bir doğum lekesi olduğunu göstermiştir. Çalışma, kanser teşhisi koyulmayan kişilere oranla, kanserli çocuklarda doğum lekesinin daha yaygın bulunduğunu ortaya koymuştur. Yazarlar ayrıca, doğum lekeleri ve kanserin ortaya çıkışında genel etiyolojiye  (sebepler bilimi) işaret etmişlerdir.
 
Minesota Üniversitesi Pediatrik bölümü tarafından 1998’de yayımlanan ve doğum kusurları (çeşitli doğum lekeleri de dahil olmak üzere)  ve çocukluk lösemisi arasındaki ilişkiyi bulmayı hedefleyen bir dizi çalışma yapılmıştır.

Video: Akut Lenfositik Lösemi (ALL)
 
Çalışma, Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan (ALL) 2117 çocuk ve Akut myeloid lösemi (AML) teşhisi konulan 605 çocuğu içermiştir ve kontrollerde karşılaştırılmıştır.

Çeşitli çocukluk doğum lekelerinin varlığı, ALL olan çocuklarda (1.35) ve AML olan çocuklarda (1.89) kontrollerden daha yüksek çıkmıştır.
 
Çocukluk çağı tümör riskinde genellenmiş bir artışın yanı sıra, doğuştan gelen melanositik (melanosit/deriye renk veren hücre) benlerin kansere dönüşüm riski de ayrıca zaman zaman tetkik altına alınmıştır. İngiliz Dermatoloji Dergisi’nin 2006’da yaptığı olan bir incelemede, yazarlar, doğuştan melonisitik beni olan çocukların, büyük bir olasılıkla çocukluklarında veya ergenlik dönemlerinde 465 kat daha fazla melanom oluşturduklarını bulmuşlardır, toplamda melanom tanısı ortalama 7 yaştır. Vakaların % 67’sinde, melanom, benler içinde başlıca tümör olarak sunulmuştur.
 
Çoklu doğum lekelerinin, çocuklarda hem kanserli dönüşüme hem de tümör riskindeki genel artışa yatkınlık kazandırdığı görülmektedir. Doğum lekeleri ve tümörlerin oluşumunda olası genel etiyolojik faktörün tavsiyesi, çeşitli doğum lekeleriyle doğan çocuklarda saldırgan/agresif bir araştırma ve idare stratejisinde gelişimin gerekli olduğudur.

Op. Dr. Aytun AKTAN

Merabalar ben 3 aydir evliyim dogal korunuyoruz sonradan cocuk olmama riski varmi... devamı