Greig Sefalopolisindaktili Sendromu

Greig Sefalopolisindaktili Sendromu

Greig sefalopolisindaktili sendromu, uzuvlar, baş ve yüzün gelişimini etkileyen bir bozukluktur. Bu sendroma ait özellikler hafiften şiddetliye doğru geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Böyle bir durumun söz konusu olduğu kişiler genelde bir veya daha çok ilave el ve ayak parmağına (polidaktili) ya da normalden daha büyük el ve ayak başparmaklarına (halüks) sahiptir. El ve ayak parmakları arasındaki deri birbirine kaynamış olabilir (deride sidaktili). Bu bozukluk ayrıca birbirinden fazlasıyla uzağa konumlanmış gözler (oküler hipertelorizm), anormal derecede büyük bir kafa (makrosefali) ve yüksek ve öne çıkmış bir alınla da kendini belli eder. Nadiren, etkilenmiş kişilerin daha ciddi boyutlu başka sorunları da olabilir; örneğin kasılmalar, gelişimsel gecikmeler ve zeka yetersizliği gibi.

Bu bozukluğa çok nadiren rastlanır; görülme sıklığı bilinmiyor.