Gerçekler

Guatr hipertiroidizm, hipotiroidizm ve tiroid kanseri dahil diğer tiroid problemlerinden farklıdır.Tüm bu hastalıkların semptomları, guatrda görülmez. Ama guatr kişi farkına varmadan bu tiroid hastalıklarından birisine dönüşebilir.

Gerçekler

Tiroidin büyümesine guatr da denir. Hipotiroidizm, hormon üretme kabiliyetinin olmamasının bir sonucu olarak tiroidin hafifçe büyümesine sebep olur. Hormonların olmayışı genellikle Amerika’daki çoğu insanda guatrın sebebidir ama her zaman neden bu değildir. Guatr, hipotiroidizme yol açabilir.

Türleri

Türleri

İki tip guatr vardır: toksik olmayan (veya sporadik) guatr ve koloit (veya lokal) guatrlar. Koloit guatrın sebebi beslenmede iyot eksikliğidir; iyot, tiroidin hormon üretmesi için gereklidir. Tiroid, bu duruma boyutunu arttırarak karşılık verir. Toksik olmayan guatrların sebebi genellikle bilinmemektedir ve bu iki tip arasında en sık görülenidir. Bazı durumlarda aminoglutetimid veya lityum alımı bu tip guatra sebep olabilir.

Tespiti

Tespit Etme

Bazı insanlar boyunlarında görünür hale gelene kadar guatrlarının olduğunu bilmeyebilirler. Guatr o kadar büyüyebilir ki hava yollarına basınç uygulayabilir, nefes alıp vermeyi zorlaştırabilir. Diğer semtptomlar arasında öksürme ve sesin boğuklaşması vardır.

Yanlış Fikirler

Yanlış Fikirler

Guatrlı olmak hipotiroidizmin bir göstergesi olmak zorunda değilse de tedavi edilmeden bırakılması böyle bir tiroid bozukluğuna hatta tiroid kanserine yol açabilir. Bu yüzden kişinin guatrı varsa tiroid problemi olabilir veya olmayabilir.

Önleme

Önleme/Çözüm

Tiroidin yan etkileri oldukça belirsizdir, kişinin altta yatan başka tiroid problemleri olmadığından emin olmak için test yaptırması tavsiye edilir. Tiroid uyarıcı hormon (TSH) ve tiroksin (T4) seviyelerini belirlemek için kan tahlili yapılabilir. Sonuçlar tiroidin normal mi yoksa aşırı aktif mi (hipertiroidizm) ya da düşük aktivitede mi (hipotiroidizm) olduğunu gösterecektir. Ayrıca büyümenin kötü huylu bir tümör değil de guatr olduğunu belirlemek için tiroide ultrason ve biyopsi yapılabilir. Tedavi bu testlerin sonuçlarına bağlı olacaktır. Başka hiçbir tiroid problemi görülmezse guatrın tedavi edilmesi gerekmez.

Op. Dr. Mazhar ÇELİKOYAR

16..17..19 mm boyutundaki tiroid kistlerinin iyi huylu olanlarının ameliyat gerekirmi... devamı