ADSIZ ALKOLİKLER (A.A.) şunları yapmaz: Alkoliklerin tedavisi için gereken ön motivasyonu vermek; üye toplamak; araştırma yapmak veya sponsorluğunu üstlenmek; katılım tarihçeleri veya vaka tarihçeleri tutmak; sosyal toplulukların “konseylerine” katılmak; üyelerini izlemek veya kontrol etmeye çalışmak; tıbbi veya psikolojik teşhiste bulunmak veya belirti incelemek; alışkanlık kurutma veya hastabakıcılık hizmetleri verme; hastaneye yatırma; ilaç verme ya da herhangi bir tıbbi ya da psikiyatrik tedavi; dini hizmetler sunmak; alkolle ilgili eğitim vermeye çalışmak; ev bulmak, yemek vermek, giysi vermek, iş bulmak, para vermek veya diğer bakım ya da sosyal hizmetler sağlamak; aile içi veya iş ile ilgili danışmanlık sağlamak; verdiği hizmetler için para almak ya da A.A. dışı kaynaklardan bağış kabul etmek; şartlı salıverme kurullarına, avukatlara, mahkeme görevlilerine, sosyal ajanslara, işverenlere referans mektupları hazırlamak, vs.

Adsız Alkoliklerin On iki Basamağı

1. Alkole karşı güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın kontrolümüzden çıktığını kabul ettik.
2. Kendimizden üstün bir kuvvetin bize akıl sağlığımızın kazandırabileceğine inandık.
3. Arzularımızı ve yaşantılarımızı, anladığımız anlamdaki Tanrının iradesine terk etmeye karar verdik.
4. Kendimizi aramaya koyulduk ve korkusuzca vicdan muhasebemizi yaptık.
5. Tanrıya, kendimize ve başka bir kimseye zaaflarımızı ve kusurlarımızı itiraf ettik.
6. Tanrının bütün kusurlarımızı düzeltmesine hazır hale geldik.
7. Tanrıdan bütün kusurlarımızı gidermesini alçak gönüllülükle diledik.
8. Kırdığımız insanların listesini çıkardık ve hatalarımızı telafi etmeye istekli hale geldik.
9. Kendilerinin veya başkalarının zarar görebileceği durumlar hariç, kırdığımız ve gücendirdiğimiz insanlardan doğrudan özür diledik.
10. Kişisel muhasebemizi yapmaya devam ettik ve hatalı olduğumuz zamanlar bunu derhal itiraf ettik.
11. Dua ve meditasyon yoluyla,anladığımız anlamdaki Tanrı ile bilinçli irtibatımızı geliştirmeye devam ettik ve sadece onun bize uygun gördüğü şeyleri anlamak ve bunları yerine getirebilmek üzere güç vermesi için dua ettik.
12. Bu basamakların sonucu olarak, ruhsal bir uyanışla, bu mesajı alkoliklere taşımaya ve bu ilkeleri bütün işlerimizde uygulamaya çalıştık.
 
Adsız Alkoliklerin On iki Geleneği
 
1. Ortak refahımız başta gelmelidir, kişisel iyileşme A.A.’nın birliğine bağlıdır.
2. Amacımıza ulaşmamızda tek bir otorite vardır; o da grup bilincimizde ifadesini bulan bir Tanrı’dır. Liderlerimiz yönetici değil, güvenilir hizmetkârlardır.
3. A.A. üyeliği için gerekli tek koşul içkiyi bırak isteğinin olmasıdır.
4. Her grup, diğer grupları ya da A.A.’nın bütünlüğünü etkileyen konular dışında özerktir.Her grubun önde gelen tek bir amacı vardır, o da hala ıstırap çeken alkoliklere mesajı iletmektir.
5. Para, mülk ve itibar bizi önde gelen amacımızdan uzaklaştıracağından, A.A. grupları, A.A. adının, benzer kurum ya da dış kuruluşlarca kullanımına izin vermemeli ve maddi destekte bulunmamalıdır.
6. Her A.A. grubu dışarıdan gelecek bağışları reddederek tam anlamıyla kendi kendine yetmelidir.
7. Adsız Alkolikler daima profesyonel olmayan bir kuruluş olarak kalmalıdır; ancak, kendi hizmet merkezlerinde özel görevliler çalıştırabilir.
8. A.A. hiçbir zaman örgütlenmemelidir, ancak, hizmet verdikleri kişilere doğrudan sorumlu olan hizmet kurul veya komiteleri oluşturabilir.
9. Adsız Alkolikler dış konular hakkında fikir yürütmez. Dolayısıyla, A.A.adı kamu anlaşmazlıklarına hiçbir şekilde karıştırılmamalıdır.
10. Halkla ilişkiler siyasetimiz, promosyonumuzu yapmak yerine ilgi çekmek temeline dayanır. Bu yüzden basın, radyo, TV ve film düzeylerinde kimliğimizi daima gizli tutmalıyız.
11. Adsızlık bütün geleneklerimizin ruhsal temelini oluşturarak, bize ilkelerin daima kişiliklerden önde geldiği gerçeğini hatırlatır.
 
 

Op. Dr. Sinan GÖKER

Hocam meraba ben 19 yaşındayım 13 yaşında muayenede 4.75 numaralı gözlük verdiler.ani görme kaybı yasıyordum ve okumakta anlık sıyahlaşsn görüntüler v... devamı