Nedir?

Nedir?

Mitomani (pseudologia fantastica), yani patolojik yalan söyleme psikiyatrlar tarafından alışkanlık haline gelmiş ya da kompülsif yalan söyleme için kullanılan birkaç terimdir. Tıp literatüründe ilk defa 1891 yılında Anton Delbrueck tarafından tanımlanmıştır. Tartışmalı bir konu olmasına rağmen, patolojik yalan söylemenin tanımlarından biri şöyledir: “Patolojik yalan söyleme, çok kapsamlı ve karmaşık olabilen ve yıllar, hatta hayat boyu sürebilen bir periyotta görülen, görünüşte sezilebilen herhangi bir sonuçla orantısız olarak tamamen çarpıtma durumudur.”

 

Epidemiyoloji

Epidemiyoloji

Patolojik yalan söylemeyle ilgili az şey yazılmış olmasına rağmen, bir çalışma neredeyse her 1000 gençten birinde ortaya çıkacak kadar yaygın olduğunu gösterdi. Çalışmaya göre, ortalama başlangıç yaşı 16’dır ve görülme sıklığı kadın ve erkeklerde eşittir. Vakaların yüzde kırkında merkezi sinir sistemi anormallikleri olduğu rapor edildi (başlıca belirtiler epilepsi, anormal EEG bulguları, kafa travması ya da merkezi sinir sistemi enfeksiyonları).

Özellikler

Özellikleri

Mitomaninin tanımlayıcı karakteristik özellikleri, öncelikle anlatılan hikayelerin tamamen ihtimal dışı olmayışı ve çoğunlukla doğruluk payının bulunmasıdır. Bunlar kurgu ya da bazı yoğun psikoz tiplerinin dışavurumu değildir: yüzleştirmeyle anlatıcı, istemeden de olsa, bunların doğru olmadığını kabul edebilir.

İkinci olarak, yapısal yatkınlık uzun sürelidir: doğuştan gelen bir kişilik özelliği olduğu gibi, anlık bir durum ya da sosyal baskıdan kaynaklanmaz.

Üçüncü olarak, davranış için, kesinlikle içsel olan, dışsal olmayan dürtü klinik olarak ayırt edilebilir, örneğin uzun süreli zorbalık ya da eşe sürekli şiddet uygulama,  bir bireyin sürekli yalan söylemesine neden olabilir, yalan söyleme patolojik bir belirti olmaz. Dördüncü olarak, anlatılan hikayeler yalan söyleyen kişiyi olumlu gösterme eğilimindedir. Örneğin, kişi kendini olağanüstü cesur, bilgili ya da birçok ünlüyle ilişkisi varmış gibi gösterilebilir.

Mitomani ayrıca, hastanın kurgulanmış olaylara, fantezi olmalarına rağmen gerçekten inandığı, yanlış hafıza sendromunda da ortaya çıkabilir. Hasta gerçekten fedakarlık ve sevgiyle ilgili süper insan davranışları sergilediğine ya da bedelini ödemesi gereken aynı derecede büyük, insanlık dışı davranışlarda bulunduğuna inanır ya da zaten fantezilerinin bedelini ödemiştir.

Dr. Emel GÖKMEN

merhaba hocam ( periventriküler beyaz cevherde ya da sentrum semiovalede patolojik sinyal değişikliği saptanmıştır.) bu ne anlama geliyor bilmiyorum i... devamı