A

 • Ablutomani: Kendini yıkama ve temizleme manisi.
 • Abulomani: Kararsızlık manisi.
 • Acronymania: Kısaltma manisi.
 • Agromani: Açık alanda bulunma manisi.
 • Aidoiomania: Cinsel birleşme manisi.
 • Ailuromania: Kedi manisi.
 • Alkolomani: Alkol manisi.
 • Andromani: (sadece kadınlar için) Erkeklere yönelik insan cinsel davranışı/arzusu.
 • Androfonomani: Öldürmeye yönelik akıl hastalığı.
 • Anglomani: İngiltere ve İngiliz manisi.
 • Anthomania: Çiçek manisi.
 • Aphrodisiomania: Cinsel menfaat manisi.
 • Apimania: Arı manisi (arı tutkusu ya da takıntısı).
 • Aritmomani: Sayılar ve hesap yapma manisi [bkz. aritomani].

 

B

 • Baletomani: Balet manisi.
 • Beatlemania: The Beatles (The Beatles takıntısı/hayranlığı).
 • Bibliokleptomani: Kitap çalma manisi.
 • Bibliyomani: Kitap ve okuma manisi.
 • Brektomani: (sadece bitkiler için) Aşırı çanak yaprak üretim manisi.
 • Bruksomani: Diş gıcırdatma manisi.
 • Brikomani: Şiddetli bruksomani.

C-Ç

 • Çeromani: Eğlence manisi.
 • Çinamani: Çin manisi.

D

 • Daknomani: Öldürme saplantısı.
 • Desidomani: Karar manisi.
 • Demonomani: Birinin içine şeytan girmesi (kuruntusal inanış).
 • Dendromani: Ağaç ve orman manisi.
 • Dekalkomani: Dekal (özel hazırlanmış kağıtlar üzerindeki baskının cam, porselen, vb seramik yüzeyler üzerine aktarıldığı dekoratif teknik) manisi.
 • Desanimani: Umursamazlık hastalığı (durumu).
 • Dermatilomani: Deriyi çekiştirme manisi.
 • Dinomania: Dans etme manisi [diğer anlamı; dinozor saplantısı].
 • Dipsomani: Alkol (susuzluk) manisi.
 • Diskomani: Disko müzik manisi.
 • Doramani: Kürklere sahip olma manisi.
 • Doromani: Hediyeler verme manisi.
 • Drapetomani: Evden kaçma manisi [sahte bilim].
 • Dromomani: Seyahat etme manisi.
 • Dismorfomani: Birinin fiziksel biçimsizliği ya da anormalliğine mani (kuruntusal inanış).

E

 • Ekdemomani: Gezinme manisi.
 • Ekomani: Ailede hakimiyet, otorite uygulama manisi.
 • Edeomania: Cinsel organ manisi.
 • Egomani: Kişinin kendine tapması.
 • Eleuteromani: Özgürlük manisi.
 • Emetomani: Kusma manisi.
 • Empleomana: Kamu hizmetlerinde bulunma manisi.
 • Enomani: Şarap manisi [eş anlmalısı: oenomani].
 • Enosimani: Birinin kendi günahkar davranışlarına manisi (kuruntusal inanış).
 • Enteomani: Vahiy gelme mani (kuruntusal inanış).
 • Entomomani: Böcek manisi.
 • Epomani: Destan yazma manisi.
 • Eremiomani: Durgunluk ve yalnızlık manisi.
 • Ergazyomani: İş manisi [bkz. ergomani].
 • Ergomani: İş manisi [bkz. ergazyomani].
 • Eritomania: Yüz kızarma manisi.
 • Erotomani: 1) Cinsel arzu manisi, 2) başkalarının cinsel çekim duyması manisi (kuruntusal inanış).
 • Estesyomani: Duyusal halüsinasyon çılgınlığı [durumu].
 • Eteromani: Eter manisi.
 • Etnomani: Kişinin kendi halkına manisi.
 • Eulogomani: Övme manisi.

F

 • Fagomani: Aşırı yiyecek ya da yeme arzusu.
 • Faneromani: Tırnak yeme manisi.
 • Farmakomani: İlaç deneme manisi.
 • Filomania, aşırı ya da anormal yaprak üretimi.
 • Fitomani: Bitki toplama manisi.
 • Flagelomani: Dövme [dayak atma] manisi.
 • Florimani: Çiçek manisi.
 • Fonomani: İnsan öldürme manisi.
 • Fotomani: Işık manisi.
 • Frankomani: Fransa ve Fransızca manisi [bkz. galomani].
 • Fumomani: Sigara içme manisi.

G

 • Galomani: Fransa ve Fransızca manisi [bkz. Frankomani].
 • Gamomani: Sıra dışı ve/veya abartılı evlilik isteği.
 • Grekomani: Yunanistan ve Yunanlı manisi [bkz. Helenomani].
 • Grafomani: Yazma manisi.

H

 • Habromani: Sevinç ve coşku manisi.
 • Hagiomani: Aziz manisi.
 • Helenomania, Yunanistan ve Yunanlı manisi [bkz. Grekomani].
 • Heksametromani: Altı heceli dize yazma manisi.
 • Hiyeromani: Dini imgelem manisi.
 • Hipomani: 1) At manisi (atlara duyulan tutku ya da saplantı, atlar için çıldırma) 2) Hipopotam manisi (hipopotamlara duyulan tutku ya da saplantı).
 • Hipopotomonstrosesküpedalyomani: Uzun kelime manisi.
 • Hulkamania: Hulk Hogan hayranlığı.
 • Hidromani: Su manisi.
 • Hilomani: 1) Maddecilik manisi, 2) tahta manisi. 
 • Hipermani (şiddetli mani): Çok yüksek yoğunlukta yönelim bozukluğu ve sık sık şiddet davranışları içeren ruh hali (semptomatik bipolar bozukluk).
 • Hipomani (hafif mani): Sürekli ve zaman zaman yayılan yüksek ya da sinirli ruh hali (semptomatik manik depresyon).
 • Histeromani: (sadece kadınlar için) Erkeklere karşı insan cinsel davranışı/arzusu.

I-İ

 • İkonomani: İkon ya da portre manisi.
 • İdolomani: İdol manisi.
 • İnfomani: Bulgu toplama manisi.
 • İtalomani: İtalya ya da İtalyan manisi.
 • İzlomani: Ada manisi.

J

 • Jinekomani: Kadınlara duyulan aşırı cinsel ilgi.

K

 • Kakodemomani: Birinin evinde kötü ruhlar olma manisi (kuruntusal inanç).
 • Kakospektomani: Tiksindirici şeylere bakma manisi.
 • Kapnomani: Tütün ürünleri içme manisi.
 • Kallomani: Birinin kendi güzelliğine manisi (kuruntusal inanç).
 • Katapedamani: Yüksek yerlerden atlama manisi.
 • Kionomani: Kar manisi.
 • Kiromani: (yalnızca erkekler için) Mastürbasyon manisi.
 • Kleptomani. Çalma manisi [eş anlamlısı klopemani].
 • Klopemani: Çalma manisi [eş anlamlısı kleptomania].
 • Koreomani: Dans etme manisi [bkz. choromania].
 • Koromani: Dans etme manisi [bkz. choreomania].
 • Kremnomani: Kayalara tırmanma manisi.
 • Kresomani: Büyük servet manisi.
 • Klinomani: Yatakta kalma manisi.
 • Kloralomania: Kloral (alkol ve klorin) manisi.
 • Kopromani: Yüz/Dışkı/Pislik manisi.

L

 • Lipemani: Kederlilik manisi.
 • Lisztomani: Franz Liszt saplantısı/hayranlığı.
 • Logomani: Sözü uzatma, konuşkanlık manisi.

M

 • Makromani: Doğal boyutlarından daha büyük nesne manisi.
 • Mani: Ciddi seviyede yüksek ruh hali.
 • Manyamani: Mani manisi.
 • Megalomani: Zenginlik ve güç manisi.
 • Monomani: Tek bir nesne, nesne tipi ya da konsept manisi.
 • Melomani: Müzik manisi.
 • Metomania: Alkol manisi.
 • Metromani: Dize yazma manisi.
 • Mikromani: Kendini küçük görme manisi.
 • Mizomani: Her şeyden nefret etme, bazı obje ya da gruplardan nefret etme takıntısı.
 • Morfinomani: Morfin manisi.
 • Morsusmani: Isırma manisi.
 • Müzomani: Müzik manisi.
 • Mitomani: Yalan söyleme manisi.

N

 • Narkomani: Narkotik manisi.
 • Nekromani: Ölü vücutlarla seks [bkz. nekrofili]
 • Nemfomani: Kadınlarda hiperseksüalite için kullanılan eski bir terim.
 • Nozomani: Hastalık manisi.

O-Ö

 • Oenomani: Şarap manisi.
 • Oligomani: Bir arada birkaç düşünce, fikir ya da konu manisi.
 • Onomatomani: Kelime tekrarı manisi.
 • Onyomani: Alışveriş yapma manisi.
 • Onomamani: İsim manisi.
 • Onikotilomani: Tırnak yeme manisi.
 • Opiyomani: Afyon manisi.
 • Opsomani: Tek bir yiyecek çeşidi manisi.
 • Orkidomani: Orkide manisi.

P

 • Parousyamani: İsa’nın geri dönüşü manisi.
 • Paramani: Şikayet manisi.
 • Patomani: Ahlakla ilgili akıl hastalığı.
 • Planomani: Sosyal kısıtlamalardan ya da zorunluluklardan bağımsızca gezinme manisi.
 • Plutomani: Para ve zenginlik manisi.
 • Polemomani: Savaş manisi.
 • Politikomani: Politika manisi.
 • Polkamani: Polka dansı manisi.
 • Polimani: Birkaç farklı zihinsel beceriyi etkileyen mani.
 • Poryomani: Gezinmek ya da evden uzağa seyahat etme manisi.
 • Pornomani: Pornografi manisi.
 • PotiKomani: Doğu’ya özgü porselen taklidi manisi.
 • Potomani: Alkol alma
 • Pottermania, Harry Potter hayranlığı.
 • Psödomani: 1) yalan söyleme ya da sahtekarlık, 2) sahte akıl hastalığı, 3) suç için sahte mazeret gösterme manisi.
 • Pteridomani: Eğrelti otu manisi.
 • Piromani: Ateş ya da yangın çıkarma manisi.

R

 • Rinotileksomani: Burun karıştırma manisi.
 • Rinkomani: Kayma manisi.

S-Ş

 • Satiromani: (sadece erkekler için) Aşırı cinsel arzu.
 • Skribilomani: Yazı çiziktirme manisi.
 • Sebastomani: Dini akıl hastalığı.
 • Sifilomani: Birinin frengi olduğuna inanması.
 • Sinomani: Köpek manisi.
 • Siteromani: (sadece kadınlar için) Erkeklere karşı insan aşırı cinsel istek.
 • Sitiyomania: Aşırı iştah.
 • Sofomani: Birinin kendi zekasının eşsiz olduğuna inanması.
 • Skuandermani: Müsrifçe para harcama manisi.
 • Stampomani: Pul toplama manisi.

T

 • Teknomani: Teknoloji manisi.
 • Teutomani: Alman manisi.
 • Tanatomani: Kişinin kendine ölüm büyüsü yapıldığına inancı ve hastalıkla sonuçlanması.
 • Teatromani: Tiyatro oyunlarında yer alma manisi.
 • Teomani: Kişinin tanrısallığına ya da tanrısal görevi olduğuna inanması.
 • Timbromania: Pul toplama manisi.
 • Trikotilomani: Kişinin kendi saçını koparması.
 • Timbromani: Pul toplama manisi.
 • Tomomani: Ameliyat yapma manisi.
 • Toksikomani: Zehir manisi.
 • Titilomani: Kaşınma manisi.
 • Tulipomani: Lale manisi.
 • Tifomani: Tifüs ateşi hezeyanı.
 • Tipomani: Kişinin çalışmasını yazma manisi.

U-Ü

 • Uranomani: Tanrısallık manisi.

V

 • Verbomani: Kelime manisi.

Y

Yok.

Z

 • Zenomani: Yabancı şey manisi.
 • Zoomani: Hayvan manisi, hayvanlara takıntılı olmak (karşıt anlamlısı için bkz. zoofobi).

Dyt. SAMET YAĞLI

merhaba samet bey,ben 22 yaşındaym ve 10 kilo fazlam var defalarca diyete başladım ama fazla dayanamadım ve bıraktım,diyet yaptığım günlerde devamlı b... devamı