Bulgular

Türkiye Osteoporoz Derneği, Türkiye Geriatri Derneği ve Hacettepe Tıp Fakültesi tarafından ülkemizde osteoporozun risk faktörleri araştırıldı.

• Hastaların yaş ortalaması 63.9±11.7 yıl olup %88.8’ini kadınlar oluşturmaktaydı.

• Sedanter yaşam tarzı (% 49.2),

• Kapalı giyim tarzı (% 46.7)

• Kalsiyumdan fakir beslenme (%41.4) ön plana çıkmaktaydı.

• Hastaların %23.1’inde aile OP öyküsü,

• Kadınların %39.6’sında erken, 14,8 inde cerrahi menopoz öyküsü mevcuttu.

• Kadınlarda ortalama menopoz yaşı 46,1di.

• Kronik antidepresan kullanımı 12,2

• 3 aydan uzun süre 5 mg/gün ve üzerinde kortikosteroid kullanımı olan hastaların oranı: 11,6

• Osteoporoza eşlik eden (Komorbid) hastalıklar arasında hipertiroidi (GUATR) %6.9, gastrointestinal sistem sorunları (MİDE BARSAK) %6.8, nöromüsküler (Multipl Skleroz, Parkinson , Hemipleji-İnme, Spinal Kord-Omurilik Yaralanması) hastalıklar %5.9, romatoid artrit (İLTİHAPLI ROMATİZMA) %4.8, böbrek hastalıkları 4,8 ve Ankilozan Spondilit (Omurgayı tutan iltihaplı romatizma) %2.5 oranında dikkati çekti.

• Osteoporoza neden olabilecek ilaç kullanım durumlarına bakıldığında; hastaların %12.2’sinin antidepresan, %11.6’sının 3 aydan uzun süre ve 5 mg/gün’den fazla olmak üzere steroid kullandığı, %7,4 ünün aliminyum içreren antiasit % 3,3 ünün kronik heparin ve % 1,7 sinin antikonvülzan (EPİLEPTİK NÖBETLERİ ÖNLEYEN İLAÇ) kullandığı saptandı.

• Halen HAREKETSİZ( Sedanter) yaşam sürenler % 49,2

• Güneş ışınlarından yararlanmayanlar % 45,7

• Hastaların sigara kullanım oranı %8,5,

• Pasif içicilik oranı %18,0,

• Kendisinde 40 yaş öncesinde hafif bir travma ile (kırılganlık) geçirilmiş kırık olanlar % 23,8

• Erişkin dönemde (2 gr/gün) saptandı.

• Yetersiz protein alımı %18,5

• Ailesinde osteoporoz öyküsü olanlar % 23,1

• Aşırı alkol alımı (Düzenli olarak günde 100 ml den fazla) % 0,4

• Günümüzde klinik pratik uygulamalarda halen kemik mineral yoğunluğu ölçümleri, bireyin kırık riskini belirleme de en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir.

• Bununla birlikte, kırık riskinin belirlenmesinde ve tedavi planlanmasında ülkelere özgü risk faktörlerinin değerlendirilmeye alınmasının önemi ve yararı mutlaka akılda tutulmalıdır.

Risk Faktörleri

Ülkemizde Öne Çıkan Osteoporoz Risk Faktörleri

  • Hareketsiz yaşamak
  • Güneş ışınlarından yararlanmamak
  • Çocukluk çağından itibaren kalsiyumdan ve D vitamininden zengin olan gıdaları tüketmemek
  • Osteoporoza neden olan ilaçlar kullanıyor olmak
  • Osteoporoza neden olan başka hastalıkları olmak

Öneriler

1-Osteoporoz konusunda bilgilenmek ve önlem almak için hiçbir zaman geç değildir.

2-Her ülkenin kendine özgü; öne çıkan risk faktörleri konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

3-Hareketsizlik osteoporozu davet eder. FTR uzmanı hekime danışarak; düzenli olarak kemiklere yük bindiren; gövdeyi, kol ve bacakları kuvvetlendiren, dengeyi geliştiren hareketler yapılmalıdır.

4-Güneş ışınları en ucuz ve kolay ulaşılabilen D vitamin kaynaklarıdır. Uygun saatlerde güneş ışınlarından yararlanılmalıdır.

5-Çocukluktan itibaren beslenirken kalsiyum ve D vitamininden zengin gıdalar tercih edilmelidir.

6-Osteoporoza neden olan diğer hastalıklar ve ilaçlar konusunda bilgi sahibi olunmalı ve osteoporoza yakalanmamak için önlem alınmalıdır.

7-Sigara tüketimi sonlandırılmalı, sigara içilen ortamlarda bulunmamaya özen gösterilmelidir.

8-Osteoporoz riski varsa hastalıktan korunmak ve erken tanı için hekime başvurulmalıdır.

Op. Dr. Sinan GÖKER

ameliyatsız şaşılık tadavisi ülkemizde neden uygulanmıyor... devamı