Site içerisinde bulunan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.
Erkek
Ne**** Ka**** –

MR BEYIN Kranial MRG incelemesinde: Dördüncü ventrikül orta hatta ve normal genişliktedir. Posterior fossa yapılarında patolojik sinyal değişikliği ayırt edilmemektedir. Serebellar sulkuslar ve beyin sapı sisternaları normal genişliktedir. Mezensefalon düzeyinde serebral pediküller ve tektal plak normal olarak izlenmektedir. Akuadukt akımı korunmuştur. Pons ve bulbus normaldir. Bazal ganglionların intensiteleri, korpus kallosumun kalınlık ve sinyal özellikleri normaldir. Supratentorial alanda sol oksipital lobda lateral ventrikül oksipital hornunda belirgin genişlemeye neden olmuş yaygın parankim kaybı bulguları ve kistik değişiklikler mevcuttur Ayrıca bu bölümde inferiora doğru uzanan yaklaşık 37x28 mm lik alanda kistik lezyon görünüm oluşturmuş içerisinde vasküler yapılar ile uyumlu olabilecek T2 hipointens alanlar içeren lezyon mevcuttur Hastanın bu bölümde yerleşmiş bir arteriovenöz malformasyon açısından kontrastlı kranial MRG ve 2 DTOF 3 DTOF MRA tetkikleri ile değerlendirilmesi uygun olacaktır T2 flair sekansda izlenen değişiklikler komşuluğunda kortikal sinyal artışları ve solda yine parietal ve temporal lobda kortikal düzeyde T2 sinyal artış bulguları izlenmektedir Bu bölümde temporaparietal alandada parankim kaybı bulguları mevcuttur Suprasellar ve perimezensefalik sisternalar açıktır.Poligon düzeyi vasküler yapılar normal genişliktedir. Ventriküler sistem normal form ve genişliktedir. Periventriküler beyaz cevher doku intensitesi normaldir.İzlenebildiği kadarı ile her iki orbitada ve optik sinirde belirgin patoloji ayırt edilmedi Serebral gri ve beyaz cevher dokuları normal olarak izlenmektedir. Hemisferik sulkus ve fissürler normal genişliktedir. Dural venöz sinüsler açıktır. Kranium kemik yapıları normaldir. Hastada sfenoid sinüs havalanmasını tamamen oblitere eden sıvı sinyali sinüzit bulguları mevcuttur MR RAPORUNA GÖRE SIKINTI VARMIDIR.

Doç. Dr. Nalan KAYRAK
Nalan KAYRAK -

Merhaba, Bu MR incelemesine göre beyinde damar yapılarında anormallik olabileceği ve incelemnin bir sonraki aşama olan MR anjio ile tekrarlanması gerekliliği ortaya çıkıyor. Gecikmeden sizden incelemeyi isteyen doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Güzel günler dilerim.