Yeni bir araştırmaya göre böbreklerinden birisini bağışlayan kişiler, bağış sırasında metabolik sendromluysalar diğer böbreklerinde daha hızlı bozulma yaşıyorlar.

Zaman içinde böbrek donörleri, yaşlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak, geride kalan böbreklerinin fonksiyonunda genelde biraz düşüş yaşıyorlar. Fakat yeni çalışmaya göre metabolik sendrom olarak bilinen kardiyovasküler risk faktörleri kümesine sahip olan donörlerde böbrek fonksiyonu iki kattan daha hızlı düşüyor.

Meksika’nun Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran’daki çalışmanın baş yazarına göre, ‘böbrek bağışından önce metabolik sendrom donörün böbrek fonksiyonu verimini olumsuz olarak etkileyebilir, Canlı böbrek donörlerinin bağıştan önce herhangi bir metabolik anomaliyi düzeltmelerini tavsiye ederiz.’

Metabolik sendromun teşhisi aşağıdakilerden en az üçünün varlığına bağlı: geniş bel çevresi, düşük HDL (‘iyi’) kolesterol, yüksek trigliseritler (kandaki yağın seviyeleri),yüksek tansiyon ve yüksek kan glukozu (kan şekeri) prediyabet kabul edilen seviyede veya yüksek. Beş kişiden birisini etkileyen metabolik sendrom Tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve felce yakalanma olasılığını arttırıyor.

Araştırmacılar böbrek bağışlamış 140 yetişin üzerinde çalışma yaptılar. Bunlardan 28 donörün bağıştan önce metabolik sendromu vardı, 112’sinin yoktu. Uzun süreli izleme verilerini kullanarak araştırmacılar her bir donörün bağıştan sonra bir kan testi ile glomerüler filtrasyon hızı veya GFR olarak ölçülen böbrek fonksiyonunu belirlediler. Genel olarak dakikada 70 mililitrenin altında bir GFR normalin altında böbrek fonksiyonunu gösterir.

Donörlerin GFR’lerinin 70’in altına düşmesi için gereken ortalama süre bağıştan önce metabolik sendromu olanlarda altı yıldan az sürerken sendromu olmayan donörlerde yaklaşık 13 yıldı.

Araştırmacılar, “bu çalışma metabolik sendromun böbrek bağışı için bir kontraendikasyon olduğunu değil, daha çok böbrek fonksiyonunda düşüş için bir başka potansiyel risk faktörü olduğunu akla getiriyor,” diyorlar.

Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon genellikle böbrek bağışına uygun olmayan hallerdir.

Op. Dr. Aytan KAR

doktor bey benim sağ böbreğime up darlık teşhisi kondu ve sağ böbrekte 3 tane taş var ve grade 2 şişme var dendi bu durumda benim ne yapmam gerekiyor... devamı