Aşk utangaçlığı kişiyi özel bir ilişki kurmaktan alı koyan veya engelleyen özel bir tür kronik utangaçlıktır. Kur yapmaya ya da evlenmeye yetecek kadar yakınlıkta bulunan muhtemel bir partnerle ilişkiden alıkoyan bir engeli ya da ketumluğu ifade eder. Bu tanıma göre aşk utangacı kişiler gayri resmi ortamlarda romantik olmayı ya da bir partnerle beraber olmayı imkansız değilse de fazla iddialı görürler. Mesela aşk utangacı heteroseksüel bir erkek sosyal endişeden dolayı kadınlarla bir diyalog başlatma hususunda sorun yaşayacaktır.

Bazı psikologlar, aşk utangaçlığının sosyal fobi ya da sosyal anksiyete rahatsızlığı gibi başka fobiler ya da anksiyete rahatsızlıkları olmaksızın da var olabileceğine inanırlar ki onlara göre bu, mahremiyete yoğunlaşmayla alakalı bir durumdur ve başka sorunla ilgisi de yoktur. Başka psikologlarsa aşk utangaçlığının başka anksiyete sorunlarıyla ilişkili olup olmadığına bakmaksızın etkilenmiş olan kişi için tam bir iyileşme sağlanması için dikkat gösterilmesi gereken kendine özgü durumlar geliştirdiğine, mahremiyetin birinin hayatındaki özgün ve üstün öneminden dolayı aşk utangacı kişinin ömrünün kendine özgü şekilde etkilendiğine ve bundan dolayı da aşk utangaçlığının diğer sorunlardan ayrılıp tedavi edici ve destekleyici bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine inanırlar.

Aşk utangaçlığı, diğer sosyal fobilerden bağımsız tek başına bir fobi ya da bazen sosyal fobi de denilen sosyal anksiyete rahatsızlığının bir alt kümesi de olabilir. Bazı psikologlar, belirtileri olan kişilik rahatsızlıklarını da mahremiyet kaçışı ya da aşk utangaçlığının altında yatan sebep olarak görüyorlar. Bazıları tarafından aşk utangaçlığı kadar geniş bir spektrumda tanımlanmamış olmasına rağmen bazıları aşk utangaçlığına erotofobi olarak bakarlar ki erotofobi yalnızca cinsel ilişkiye girmemek şeklinde tanımlanırken, aşk utangaçlığı çok boyutlu bir olgudur. Bazılarına göre ise erotofobi bir tür aşk utangaçlığıdır. Bazı vakalardaysa vücut dismorfik rahatsızlığı (çekici görünmeme korkusu) da aşk utangaçlığının altında yatan sebep olabilir.

Op. Dr. Sinan GÖKER

I just What to ask what the Price for an eye operation is so I Can find the money somewhere..... devamı