Epilepsi nörolojik bir rahatsızlıktır yani beyni ve sinir sistemini etkiler. Epilepsi hastaları beyinde başlayan nöbetler geçirebilirler. Beynimiz, vücudun işlevlerini, hislerini ve düşüncelerini elektrik sinyalleriyle kontrol eden milyonlarca sinir hücresinden oluşur. Eğer bu sinyaller bozulursa kişi epilepsi nöbeti geçirebilir. 

Çocuklarda epilepsi beynin bir şekilde hasar görmesinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Kafasına ciddi bir travma almış, doğumunda sıkıntı yaşanmış ya da beyni etkileyen menenjit gibi bir enfeksiyon geçirmiş olabilir. Yapısal bir sebebi olduğu bilinen epilepsi vakalarına semptomatik epilepsi adı da verilir. 

Bazı araştırmacılar epilepsi gelişme ihtimalinin genetiğimizden her zaman etkilendiğini düşünmektedir. Yani nöbet geçirmeye başlayan kişilerin buna her zaman genetik yatkınlığı vardır. Bu yatkınlığın seviyesi yüksek ve düşük arasında değişebilir. 

Nöbetler bir beyin travmasından sonra ya da yapısal başka bir değişiklikten sonra bile ortaya çıksa bu hem yapısal değişikliğe hem de genetik yatkınlığa bağlı olabilir. Çünkü birçok kişide benzer darbeler alınmasına rağmen epilepsi şikâyeti ortaya çıkmaz.

Eğer birden fazla nöbet geçirirse çocuklarda epilepsi teşhisi koyulması düşünülebilir. Genellikle bunun için bir çocuk doktoruna yönlendirilirsiniz ve nöbet öncesi, esnası, sonrasında olanları detaylı bir şekilde anlatmanız istenir. Nöbet anının bir videosunu çekmeniz doktorun ne olduğunu daha iyi anlamasını sağlayabilir. Doktor teşhis için bazı testler yapılmasını isteyebilir. 

Eğer koyulan teşhis çocukluk çağı epilepsisi ise bu epilepsinin kendine has özellikleri vardır. Geçirilen nöbet türleri, nöbetlerin başladığı yaş ve elektroenselogram (EEG) testi sonuçları bunlar arasındadır. EEG testi acısız bir testtir beynin elektriksel aktivitesini kaydeder. 

Sendromlar belirli bir modeli takip eder yani doktor çocuğunuzun rahatsızlığının nasıl ilerleyeceğini genellikle tahmin edebilir. Bazı sendromlar “iyi huyludur” ve çocuk belirli bir yaşa eriştiğinde kaybolurlar. Bazıları ise daha ciddidir ve tedavileri daha zordur. Çocuklarda epilepsi, şiddetli vakalarda çocuğun gelişimini etkileyebilir.

Çocuğun yaşı ilerledikçe görülen nöbetlerin türü ya da yaşanma sıklıkları değişebilir. Bazı çocuklarda ergenlik çağının ortası ve sonu arasında epilepsi şikâyeti kaybolur. Buna spontan düzelme ya da kendiliğinden düzelme adı verilir. Eğer epilepsi ilaçları alıyorsa ve iki yıldan uzun bir süre nöbet yaşanmazsa doktorunuz yavaş yavaş ilaçların kullanımına son vermenizi önerebilir. 

Doç. Dr. Nalan KAYRAK

merhaba hocam, ben 11 yıldır epilepsi hastasıyım . artık nöbetimin nerde geleceği korkusuyla yaşamaktan bıktım. epilepside ameliyat sonuç olabilir mi ... devamı