Nedir

Nedir?

Dissosiyatif füg klinik uygulamada oldukça nadirdir. Dissosiyatif fügde hastalar yalnız hafızalarını kaybetmezler aynı zamanda olağan ortamlarından da uzaklaşırlar. Bulunduklarında uzaklaşma süresince gittikleri yerlere dair tüm anıları genellikle reddederler ve kimliklerine dair bilgileri de reddebilirler. Bozukluk, epilepsi ve uyuşturucu zehirlenmesi gibi organik bozukluktan ayırt edilmelidir.

Belirtiler

Belirtiler

Dissosiyatif füg nadir bir bozukluktur. Dissosiyatif füglü biri aniden ve hiç beklenmedik bir şekilde fiziksel ortamını terk eder ve bir çeşit seyahate çıkar. Bu seyahatler saatler, hatta günler veya aylar sürebilir. Dissosiyatif füg yaşayan insanlar binlerce mil seyahat etmişlerdir. Füg halindeki birisi kimliğinden habersizdir veya kimliğiyle ilgili olarak zihni bulanıktır ve bazı vakalarda yeni bir kimlik edinir (ama bu bir istisnadır).

Kişi dürtüsel olarak evinden uzaklaştığı veya seyahat ettiği ve yeni mekana vardığında geçmişini hatırlayamadığında dissosiyatif füg olabilir. Kişinin kimliği kaybolmuştur çünkü kişinin kim olduğu hakkında zihni bulanıktır. Evden seyahat genellikle stresli bir olayı takiben gerçekleşir.

Füg halindeki bir kişi diğer insanlara normal olarak iş görüyor gibi görünebilir. Ama füg deneyiminden sonra kişi füg halindeyken yaşananları hatırlamayabilir. Durum genellikle akrabalar bir başka ortamda yeni bir kimlikle yaşayan kayıp aile üyelerini bulduklarında teşhis edilir.

Sebepler

Sebepler

Sebepleri, birkaç ilave faktörle dissosiyatif amnezininkilere benzer. Fügün çoğunlukla numaradan olduğu düşünülür çünkü füg kişiyi eylemlerinin sorumluluğundan uzaklaştırabilir, belirli yükümlülüklerden kurtarabilir veya bir tehlikeye maruziyetini azaltabilir (tehlikeli bir görev yüklenmesi gibi). Birçok füg, kılık değiştirmiş arzu gidermeyi temsil ediyor gibidir. Örneğin mali açıdan sıkıntılı yönetici karmaşa dolu yaşamını terk eder ve taşrada çiftlik işçisi olarak yaşar. Füg kişiyi utandırıcı veya hoş görülmez bir stresten uzaklaştırabilir veya reddetme veya ayrılma meseleleriyle alakalıdır. Örneğin, füg aslında şöyle der, ‘Ben karısının sadakatsiz olduğunu anlayan adam değilim.’ Bazı fügler kişiyi intihardan veya adam öldürme dürtülerinden korur gibidir.

Gerçekler ve İpuçları

Gerçekler ve İpuçları

  • Dissosiyatif füg, genellikle birkaç amnezi epizodu, insanların olağan rutinlerinden ayrılmaları ve olağan yaşamlarının tümünü veya bir kısmını unutarak yeni bir kimlik edindikleri durumdur.
  • Dissosiyatif füge genelde savaşlar, kazalar, doğal afetler veya çocukluk sırasında cinsel istismar gibi şiddetli travma neden olur.
  • Bu bozukluğun belirtileri evden ani ve planlanmamış seyahat, geçmiş olayları veya kişinin yaşamından önemli bilgilerin hatırlanamaması, kimliğiyle ilgili zihin bulanıklığı veya hafıza kaybı, muhtemelen kaybı, şiddetli stresi ve günlük yaşamla ilgili sorunları kapamak için yeni bir kimlik edinme, günlük faaliyetlerle ilgili şiddetli stres ve sorunlardır.
  • Bu bozukluğu tedavi etmek için psikoterapi kullanılır, ama psikofarmakolojik ve psikososyal tedavi kombinasyonu da yardımcı olur.
  • Dissosiyatif fügün sıklığı stresli veya travmatik dönemlerde yükselmeye meyillidir, örneğin savaş zamanı veya doğal bir afetten sonra.
  • Dissosiyatif bir bozukluk için alternatif tedavi antidepresanlardan veya antianksiyete ilaçlarından faydalanabilir.