İyi bir gece uykusu migrenden şikayet eden kişiler için çok daha önemli olabilir. Mississippi Üniversitesi’nden araştırmacılar migren hastalarında uyku kalitesinin düşüklüğünün baş ağrılarının sıklığıyla, ayrıca baş ağrılarının günlük işleri engellemesiyle ilişkili olduğunu gördü.

Çalışmaya %69.9’u kadın olan 292 kolej öğrencisi katıldı. Ortalama yaşı 19 olan grubun tümü migren konusunda gözlemlendi. Gün içindeki uykusuzluktan, uyku temizliğine, uyku kalitesine kadar çeşitli konularda rapor verdiler. Ayrıca depresyon ve anksiyete testlerine katıldılar.

Araştırmacılar migreni olan ve olmayan öğrencileri uyku alışkanlıklarına göre kıyasladılar. Migreni olanlar arasında ise baş ağrılarının sıklığını, şiddetini ve baş ağrıları sırasında günlük işleri yapabilme yeteneklerini gözlemlediler. 

Sonuçlarda katılımcı öğrencilerin %26.7’si epizodik (aralıklı) migren ağrıları yaşadı. Ancak migren yaşayanlarda kötü uyku kalitesi oranı %85.9 iken, yaşamayanlarda %62 oranındaydı. Migren hastası olanlarda kötü uyku kalitesi baş ağrılarının sıklığı ve günlük işleri engelleme oranıyla da ilgili görüldü. 

Kronik migren üzerine yapılmış araştırmalara da benzer şekilde kötü uyku kalitesinin epizodik migrenle ilişkili olduğu gözlendi. Ayrıca bu ilişkinin sadece eş zamanlı psikiyatrik belirtilere dayandırılamayacağı vurgulanıyor. Headache (Bağ ağrısı) dergisinde yayınlanan daha eski tarihli bir araştırma iyi uyku alışkanlıklarının migren hastalarında baş ağrısı sayısı ve şiddetini azaltabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada kadın migren hastalarına davranışsal uyku tavsiyeleri veya plasebo direktifler verilmiştir. Çalışmaya göre REM uykusunu migren ataklarını tetiklemektedir. Uyanmadan hemen önce REM uykusunun güçlü evresinde olması, uyandıktan 5 – 6 saat sonra gelecek migren ataklarını başlatmaktadır. Çalışmada davranışsal uyku tavsiyeleri alan hastalarda migren atakları önemli derecede azalmıştır. 

Op. Dr. Sinan GÖKER

Hocam merhaba Ben 36 yasındayım 3.5 haftadır her iki gözümde once hafif başlayıp zamanla artan siyah gölgeler şeklinde ucusmalar görmeye başladım aynı... devamı