Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’da yürütülen çalışmalar, ameliyat sonrası radyasyon ile tedavi edilen melanom hastalarında, kanserin lenf bezlerine sıçrama riskinin önemli ölçüde düştüğünü gözlemledi. Melanom, bir çeşit deri kanseridir ve büyük oranda benlerden kaynaklanır.

2 Kasım 2009'da, Amerikan Radyasyon Onkoloji Topluluğu'nun (ASTRO) 51'inci Yıllık Toplantısında sunulan ve türünün ilk örneği olan çalışmaya göre, ameliyat sonrası radyasyon ile tedavi edilen yüksek risk altındaki melanom hastalarının, radyasyon tedavisi görmeyen hastalara kıyasla (yüzde 31) kanserlerinin lenf bezlerine sıçrama riskinin, önemli ölçüde daha düşük (yüzde 19) olduğu bildirildi.

Avustralya, Brisbane'deki Princess Alexandra Hastanesi'nde gerçekleştirilen bir çalışmanın yürütücüleri; "Bu deneyin sonuçları, radyasyon tedavisinin, lenf bezlerini de kapsayan melanom ameliyatı sonrası, riski yüksek hastaların iyileşmesindeki rolünü onaylıyor. Bazı kurumlarda radyasyon tedavisi rutin bir protokol iken, diğerlerinde protokol sadece gözlenmesi gereken veya bir çeşit yardımcı kemoterapi veya bağışıklık tedavisi gören hastalar için uygulanıyor. Melanomu olan hastaları, radyasyon tedavi planlarına eklenip eklenmemeleri gerektiğine dair doktorları ile görüşmeleri yönünde teşvik ediyoruz" diyorlar.

Melanom, başlangıçtaki yerinden lenf bezlerine sıçradığı zaman, tedavisi genelde o bölgedeki kanserli alanı ve geriye kalan lenf bezlerini, lenfadenektomi adı verilen bir ameliyatla cerrahi olarak çıkarıp almayı içerir. Bu çok-merkezli yapılan rastgele örneklem çalışması; kanserin lenf bezlerine sıçrama (bölgesel nüksetme) riski yüksek olan melanomlu hastalar üzerinde, radyasyon tedavisinin olası etkilerini ele aldı. (Radyasyon tedavisi, kanserli bölgeye dışardan ışın uygulanması biçiminde yapılan bir tedavidir.)

Radyasyonun dışardan uygulandığı tedavi sırasında, bir (veya birçok) radyasyon ışını, ana tümörün kendisi veya ameliyattan sonra etrafında kalan herhangi bir kanser hücresini yok etmek için, cilt üzerinden kansere ve hemen onu çevreleyen bölgeye yöneltilir. Hasta ayakta tedavi edilir, genelde x-ışını tedavisi görmek gibidir ve ağrısızdır.

Mart 2002'den Eylül 2007'ye kadar 16 kanser merkezinden melanom kanseri için lenfadenektomi yapılmış 217 hasta, ameliyattan sonraki 12 hafta içinde radyasyon tedavisi almak veya ortalama 27 ay boyunca gözlenmek üzere rastgele seçildi.

Çalışmanın sonuçları, gözlem grubuna kıyasla radyasyon tedavisi alan hastalar arasında bölgesel tekrarlamanın kontrol altına alınmasında önemli ölçüde bir ilerleme olduğunu gösteriyor.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Aöeliyat sonrası scuba ekşpmanla dalış yapmak mümkün mü? Yaklaşık 30 m. ve altına. Sualtına inildikçe atmosferik ve mutlak basınç artacağından göze ge... devamı