Anjiyografi, diğer adıyla arteriyografi, kan damarlarının ve vücuttaki organların içini, yani lümenini görselleştirmek için kullanılan, atardamar, damar ve kalp odacıklarına özel ilgi gösterilen tıbbi bir görüntüleme tekniğidir. Bu genelde kan damarına radyo-opak bir kontrast madde enjekte edilip floroskopi gibi X ışını bazlı teknikler kullanılarak görüntülenir.

Anjiyografi terimi tam anlamıyla projeksiyonel radyografiye dayalı olarak tanımlanır; fakat terim CT anjiyogram ve MR anjiyogram gibi daha yeni damar görüntüleme teknikleri için de kullanılır. İzotop anjiyografi terimi de kullanılır ama bu daha doğru olarak izotop perfüzyon görüntülemesi olarak adlandırılır.

Kullanım alanları

  • Koroner anjiyografi: Koroner atardamardaki kanı görüntüler.
  • Mikroanjiyografi: Kılcal damarları görüntülemek için yaygın olarak kullanılır.
  • Nörovasküler anjiyografi: Atardamar ve damarlardan beyne kan akışını görüntüler.
  • Periferal anjiyografi: Damar tıkanması olan hastalarda bacaklara ve ayaklara az kan akışından kaynaklanan topallamayı veya krampları görüntülemek için kullanılır; (yaygın olarak yüksek tansiyona yol açan) renal stenoz (böbrek daralması) hastalarında kullanılabilir; inmenin başında tespit ve tedavi için de kullanılabilir.
  • Diğer: Diğer anjiyografi kullanımları arasında diyabetik retinopati ve maküler dejenerasyon (sarı nokta hastalığı) gibi retinal damar bozukluklarının tanısı da yer alır.