Epilepsi sık görülen ve ciddi bir nörolojik bozukluktur. Bazı vakalarda hiçbir belirgin sebebi yoktur, ancak bazı durumlarda ise başa alınan bir travma, bir tümör veya gelişme anormalliği epilepsiye neden olabilir. Epilepsinin fiziksel etkileri nöbetin genelleşmiş veya kısmi olmasına göre değişir. Epilepsi Vakfı’na göre nöbetler, kısa ve güçlü bir elektriksel aktivite, beynin bir kısmını veya tamamını etkilediğinde oluşur.

Epilepsi genellikle beynin bir bölgesinde oluşan elektriksel bir işlev bozukluğundan kaynaklanır. Epileptik nöbet sırasında beyindeki normal elektriksel sinyal akışları, anormal elektrik boşaltımları tarafından bozulur. Epileptik nöbetin türü beynin etkilenen bölgesine ve yayılım modeline göre belirlenir. Birçok nöbet türü olsa da ana kategorileri genelleşmiş ve kısmi nöbetlerdir.

Birçok kişide özellikle de genel nöbetlerin görüldüğü kişilerde doktorlar epilepsinin açık bir nedenini bulamamaktadır. Nöbetler yetişkinlerde görüldüğünde doktorlar genellikle felç, baş darbesi, tümör veya aşırı alkol kullanımı gibi unsurların var olup olmadığını incelerler. Çocuklarda genetik hastalıklar, gelişme anormallikleri, enfeksiyonlar ve tümörler epileptik nöbetlerin en olası sebepleri arasında yer almaktadır.

Genellemiş nöbetler, elektriksel bozukluklar beynin küçük bir yapısından tümüne yayıldığında görülür. Bu durumda epilepsinin fiziksel etkileri tüm vücutta yaşanır ve bilinç kaybedilebilir. Genelleşmiş nöbetlerin iki türü grand mal ve petit mal ya da yoksunluk nöbetleridir. Petit mal nöbetlerde kişi anormal hareketler olmadan anlık bir bilinç kaybı yaşar. Grand mal nöbetler yaşayanlarda ise bir ses ya da koku aurası, mide veya baş bölgesinde huzursuzluk tecrübe edilir. Grand mal nöbetlerde kişi bilincini tamamen kaybeder. Vücudu kaskatı olur, dişlerini sıkarken kasılmaya veya sarsılmaya başlar. Nöbet sonrasında kişi 15 dakika ya da daha fazla bilinçsiz kalabilir.

Kısmi nöbetlerde beyin aktivitesinde elektriksel bozukluklar beynin tek bir noktasındadır. Elektriksel boşalım bölgesel olarak kalır ve etkisi sadece bedensel ya da zihinsel işlevlerde görülür. Bilinç tamamen kaybedilmez ancak kompleks kısmi nöbetlerde etkiler daha yaygındır ve bilinç kötü etkilenebilir. Eğer etkileri yeterince yayılırsa grand mal nöbetlere benzeyen bir genelleşmiş nöbet ortaya çıkabilir. Kısmi nöbetlerde epilepsinin fiziksel etkileri arasında robot gibi davranmak, durmadan çiğnemek veya yutmak görülür. Kişi asabi olabilir ve eğer engellenmek istenirse şiddetli bir taşkınlık yaşayabilir.

İLGİLİ MAKALE

Çocuklarda Epilepsi

Op. Dr. Mert DEMİREL

nasıl bir uygulama gerekli ve ameliyat kesin cözüm mü yan etkileri olur mu... devamı