Nedir

Nedir?

Ganser sendromu, bir tür sahte hastalık (yapay bozukluk) olup kişinin hasta olmasa dahi sanki fiziksel ya da sinirsel bir bozukluğu varmış gibi yaptığı ruhsal bir hastalıktır. Ganser sendromuna sahip kişiler, şizofreni gibi sinirsel bir hastalığın davranışlarını taklit ederler. Ganser sendromu, bazen “hapishane ruh hastalığı” adıyla anılır çünkü ilk gözlemin yapıldığı kişiler mahkumlardır.

Sahte hastalığı olan kişilerin bu şekilde davranmasının nedeni örneğin maddi bir kazanç elde edememesi gibi belirgin bir hedefe ulaşamama sonucu hasta ya da yaralı görülmeye olan içsel ihtiyaçtır. Sevgi ve anlayışla gerçekten hasta insanlara gösterilen özel ilgiyi kazanmak uğruna acı verici ya da riskli test veya ameliyat yapılması konusunda istekli olabilirler. Düzmece hastalıklar sinirsel hastalık olarak kabul edilir çünkü ciddi duygusal zorluklarla bağlantılıdır.

Belirtiler

Belirtiler

Ganser sendromu yaşayan kişiler kısa süreli, ciddi sinirsel rahatsızlığı olan kişilerin sergilediklerine benzer garip davranış nöbetleri sergilerler.  Kişi kafası karışık görünebilir, saçma sapan yorumlarda bulunabilir ve ortamda bulunmayan bir şeyler hissettiğine ya da duyulmayan birtakım sesleri duyduğuna dair deneyimlerin olduğu halüsinasyonlardan şikayet edebilir. Ganser sendromunda sık karşılaşılan belirtilerden biri saçma cevaplar vermektir. Bu, kişinin basit sorulara saçma cevaplar vermesi durumudur. Buna ilaveten, bu sendromu yaşayan bir kişi, “histerik felç” adıyla bilinen birtakım fiziksel sorunlar yaşadığı bir durum söz konusu olduğu konusunda şikayet edebilir. Nöbet sırasında ortaya çıkan “bellek kaybı” da yaygındır.

Sebepler

Sebepler

Bu olağandışı rahatsızlık hakkında bilinen çok az şey vardır.  Ama aşırı derecedeki strese karşı verilen bir tepki olduğuna inanılır. Ganser sendromuna etki edebilecek bir diğer faktör sorumluluktan ya da istenmeyen bir durumdan kaçma arzusudur. Ganser sendromuna yol açabilecek birtakım fiziksel sorunlar da vardır. Bunların içinde alkol bağımlılığı, kafa yaralanmaları ve darbeler yer alır.

Bu rahatsızlığa sahip çoğu insan, ayriyeten başka kişilik bozukluklarına da sahiptir ve bunlar genellikle antisosyal kişilik bozukluğu ya da histriyonik kişilik bozukluğudur. Antisosyal kişilik bozukluğu, çoğunlukla başkalarına karşı saygı duymamayı içeren ve toplumdaki kurallara göre davranma yetersizliğini barındıran sorumsuz ve saldırgan davranışlarla tanımlanır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler bazen “sosyopat” ya da “psikopat” adıyla çağrılır. Histriyonik kişilik bozukluğu olan kişilerdeyse, özsaygı başkalarının verdiği onaya bağlıdır ve kişinin kendi içinden gelen gerçek duygulardan kaynaklanmaz. Fark edilmeye karşı inanılmaz derecede çok arzu duyarlar ve dikkat çekmek için çoğu zaman dramatik ya da uygunsuz davranışlar sergilerler.

Ne derece yaygındır?

Ganser sendromuna oldukça az rastlanır. Kadınlara oranla erkelerde daha sık görülür ve genellikle ergenlik yaşları ya da genç yetişkinlik yıllarında ortaya çıkar.

Testler

Testler

Ganser sendromunun tanısı zordur. Bunun nedeni hem içinde bulundurduğu sahtekarlık hem de çok nadiren rastlanmasıdır. Bunun yanı sıra, doktorların Ganser teşhisi koymadan önce darbe ya da kafa yaralanmaları gibi belirtilerin nedeni olabilecek bazı muhtemel fiziksel sorunları da elemesi gerekir.

Doktorunuz belirtilere herhangi bir fiziksel sebep bulamazsa, kişiyi akıl hastalıklarını teşhis ve tedavi konusunda eğitilmiş bir akıl sağlığı uzmanı olan psikiyatr ya da psikologa yönlendirebilir. Psikiyatrlar ya da psikologların düzmece bir hastalığı değerlendirmeye yönelik özel olarak tasarlanmış görüşme ve teşhis araçları bulunur. Doktor teşhisine fiziksel ve akli gerçek hastalığın hariç tutulması ve hastada gözlemlediği yaklaşım ve davranışlar üzerinden ilerler.

Tedavi

Tedavi

Tedavinin ilk amacı kişinin kendine ya da başkalarına zarar vermeyeceğinden emin olmaktır. Kişinin belirtileri şiddetliyse ve/veya kişi tehlike arz ediyorsa, hastaneye yatırılması gerekebilir. Çoğu vakada, Ganser sendromu belirtileri, onları tetikleyen stres ortadan kaldırılır kaldırılmaz geçer.

Destekleyici psikoterapi (rehberlik çeşitlerinden biri) ve güvenlik için gözetleme ve belirtilerin geri dönmesi Ganser sendromunun başlıca tedavileridir. Kişi depresyon, endişe ya da bir başka kişilik bozukluğu yaşamadığı sürece, ilaca başvurulmaz.

İyileşme süresi ne kadardır?

Ganser sendromunun iyileşmesi genellikle birkaç günde gerçekleşir, özellikle de hastalığı tetikleyen stres ortadan kaldırılırsa.

Önleme

Önleme

Bu durumu önleyebilecek bilinen herhangi bir yöntem yoktur.

Prof. Dr. Teksen ÇAMLIBEL

mrb bende turner sendromu var ileride çocuk sahibi olabilir miyim... devamı