Nedir

İletişim bozukluğu, iletişim sorunlarını ve sözel motor fonksiyon gibi bununla ilgili alanlardaki sorunları içeren bir konuşma ve dil bozukluğudur. Gecikme ve bozukluklar, bir sesin yerine başka bir ses koyma gibi basit bir sorundan, dili anlayamama ya da kullanamamaya kadar değişiklik gösterebilir.

Örnekler

Örnekler

İletişim bozukluklarının örnekleri:

 • Otizm: Duygusal iletişimi anlama yetisini etkileyen gelişimsel bir bozukluktur. Bir İletişim Bozukluğu olarak sınıflandırılmamıştır; ama DSM_IV_R (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) tarafından Yaygın Gelişim Bozukluğu olarak kategorize edilmiştir. Diğer iletişim bozuklukları, ifade edici (anlatımsal) dil bozukluğu, “alıcı dil (algılama) ve ifade edici (anlatımsal) dil bozukluğu”, fonolojik bozukluk, kekelemedir.
 • Afazi: Dili konuşma ya da kavrama yeteneğinin kaybı.
 • Öğrenme bozukluğu: Hem konuşma hem de dinlemeyle ilgilidir.
 • Disnomi: Kelime hatırlama bozukluğu.
 • Asperger Sendromu: Sosyal ve pragmatik dille ilgili sorunlar
 • Semantik pragmatik bozukluk: Dilin anlamsal ve pragmatik yönleriyle ilgili sorunlar
 • Körlük: Gözün ya da görme sisteminin bir bozukluğu
 • Sağırlık: Kulağın ya da işitme sisteminin bir bozukluğu
 • Disleksi: Okuma sürecinde kullanılan sistemlerle ilgili bir bozukluk
 • Diskalkuli: Rakamlarla ilişki kurmada kullanılan sistemlerle ilgili bir bozukluk
 • Anlatımsal dil bozukluğu: Konuşmayı ve anlamayı etkileyen bir bozukluk. Sözel olmayan zekada bir gecikme yoktur.
 • Alıcı dil (algılama) ve ifade edici (anlatımsal) dil bozukluğu: Konuşmayı, anlamayı, okumayı ve yazmayı etkileyen bir bozukluktur. Sözel olmayan zekada bir gecikme yoktur.
 • Konuşma bozuklukları. Örnekler:
  • Karmakarışık konuşma: Konuşma düzeni bozukluğu
  • Kekeleme
  • Peltek konuşma
  • Özofagus konuşması (yemek borusunu kullanarak konuşmak)
  • Konuşma ses bozukluğu
  • Özel dil bozukluğu
  • Dizartri (sözcükleri söylemede güçlük)

Op. Dr. ARZU ÇABUK DÖKMECİ

Muayene ucretleriniz nekadardir iletisim numaraniz nedir... devamı