Bipolar Afektif Bozukluğun çeşitli türleri nelerdir?

Bipolar hastalık türü, mani ya da hipomaniyle hafif ya da şiddetli depresyonun kombinasyonuyla tanımlanır. Ayrıca döngünün ne kadar hızlı olduğuyla da tanımlanır. Yani, hastalar bir yıl içinde kaç epizot yaşıyor? Aşağıda Bipolar Afektif Bozukluğun çeşitli türleri sıralanmıştır:

Bipolar I Bozukluğu

Bu bozukluğu yaşayan çocuklarda hem mani epizotları hem de depresyon epizotları vardır. Bazen epizotlar arasında daha uzun süren tam olarak normallik periyotları olur. İnsanlar genellikle manik olduklarından çok daha uzun bir süreyi depresif olarak geçirir. Ancak, bazı çocuklarda kronik mani vardır ve nadiren depresif olurlar.

·         Bipolar II Bozukluğu

Bu bozukluk türünde ergenler tekrar eden depresyon dönemleri arasında hipomani epizotları yaşar. Hipomanide, yüksek fiziksel ve zihinsel enerjinin eşlik ettiği belirgin şekilde yüksek ya da çabuk kızan bir ruh hali oluşur. Hipomani büyük bir yaratıcılığın zamanı olabilir.

Bipolar Afektif Bozukluk: Siklotimi

Bu tür, birçok hipomani epizodu ve ara sıra ortaya çıkan sadece hafif depresyon epizotlarıyla tanımlanır. Bir çocuk bir yıl içinde çok sayıda hipomani epizodu yaşayabilir.

Bipolar Afektif Bozukluğun Karışık Durumları

Bu durumlarda, bir çocuk depresyon ve mani belirtilerini aynı anda gösterir. Daha çok depresif ruh hali hakimdir ve intihar ve umutsuzluk düşünceleri vardır. Ancak, resmin kalan kısmı manidir. Depresif ve manik belirtiler bazen aynı anda ortaya çıkar. Aşırı aktif ve aşırı konuşkan hastalar derinlerde depresif düşüncelere sahip olabilir. Diğer hastalarda mani ve depresyon hızlı değişimlerle birbirini izler; örneğin, manik bir hasta birkaç saat içinde yoğun depresif hale gelebilir ve daha sonra çabucak manik hale geri döner.

Hızlı Dönüşen Bipolar Afektif Bozukluk

Bu, her yıl birçok mani ve depresyon döngüsü olması anlamına geliyor. Tekrar eden bu epizotlar depresif, manik ya da karışık olabilir. Ana özellikleri, bu tekrarların sık olması ve epizotların bir hafifleme periyoduyla ayrılması ya da karşı polaritenin bir epizoduna dönüşmesidir.

Çocukluk Çağı Başlangıçlı Bipolar Afektif Bozukluk

Bu bozukluğu yaşayan çocuklarda mani ve depresyon epizotları yetişkin bipolar bozukluğunda olduğu gibidir, fakat iki farklılık vardır.

Döngü hızlıdır. Kişi çoğunlukla gün içinde mani (ya da hipomani) ile depresyon arasında birçok gelgit yaşar.
Epizotlar kısadır. Herhangi bir durumda nadiren birkaç gün geçirirler. 
Mani ve depresyon çoğunlukla aynı anda karışık bir durumdadır.

Prof. Dr. Cengiz Bahadır

mr sonucu gönderip ne tür rahatsızlığım olduğunu söylrmisiniz?... devamı