RAHİM AĞZI KANSERİ TEDAVİSİ - LEEP (Elektro Kozinasyon) LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) cümlesinin kısaltılmış halidir  ve PAP smear sonucunda anormallik saptanan kadınların rahim ağzının kötü huylu hastalıklara dönüşebilen öncül lezyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır (smear testinde CIN ya da SIL saptanan olgular) .

LEEP muayenehane şartlarında lokal anestezi ile yapılabileceği gibi genel anzestezi ile de yapılabilir. İşlem yaklaşık 3-4 dakika sürer. İşlem sonrası hastanede yatış gerekmez ve hasta hemen normal hayatına dönebilir. İşlemin yapılışı: Hasta jinekolojik pozisyonda masaya yatırılır, vajinaya spekulum yerleştirilir ve rahim ağzı ortaya çıkarılır. Daha sonra ucunda elektrik akımını ileten yarım halka şeklinde bir tel bulunan kaleme benzeyen elektrokoter yardımı ile rahim ağzından bir parça çıkartılır. Bu elektrik akımı hem dokuyu kesmeye hem de geride kalan dokuyu yakarak kanamayı durdurmaya yarar. Çıkartılan parça patolojik incelemeye gönderilir. Kanamayı durdurmak amacıyla elektrokoter veya bazı solusyonlar kullanılabilir. 


Avantajı: LEEP rahim ağzını yakma, dondurma ya da laser ile tahrip etme gibi pekçok tedaviye göre dokuyu tahrip etmeden çıkartılmasına ve özellikle rahim ağzı kanserinin başlangıç yeri olan servikal kanaldaki Transformasyon zonunun çıkartılmasına olanak verdiği için diğer yöntemlere nazaran daha başarılıdır. Tam ve yeterli bir tanı için bu Transformasyon zonunun incelenmesi gereklidir. İşlem sonrası yakınmalar: -İşlem sonrası kanama veya koyu kahverengi-siyah bir akıntı olabilir. -Bazen işlem günü ve bir sonraki gün adet sancısına benzer ağrılar olabilir. -Enfeksiyon gelişmesi.

Op. Dr. Aytun AKTAN

hocam annemin tüm rahmi alındı rahim ağzı kanseri şüphesi vardı C3 hsıl. rahmi incelenmeye gönderildi ve bunun sonucunda C3 HSIL ve Karsionama insüti ... devamı