Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Nedir?

Öz farkındalık ve sosyal toplum bilincinin oluştuğu ve geliştiği bir süreç olan ergenlikte oluşan sosyal anksiyete bozukluğu belirtileri zihinsel, bedensel ve ruhsal olabilir. Genel olarak sosyal durumlardan kaçınma, kafa karışıklığı, yoğunlaşma problemi, huzursuzluk, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, yüz kızarması, kas gerilmesi, mide ekşimesi ve ishaldir.

Sebepleri

Sebep Olan Etmenler:

Biyolojik Etmen

Vücuttaki serotonin dengesi oldukça önemlidir çünkü serotonin bir nörotransmiterdir. Nörotransmiterler sinir hücreleri arasındaki haberleşmeyi sağlarlar bu bağlamda herhangi bir hasar beyne bilgi aktarımında aksamaya neden olur. Bu da beynin reaksiyonlarını olumsuz yönde etkiler.

Psikolojik ve Çevresel Etmenler

Sosyal anksiyete bozukluğunda öne çıkan psikolojik ve çevresel etmenler ergenlik döneminde birincil etmenler olarak gösterilebilir. Çünkü ergenlik süreci daha çok dış dünyaya karşı ilgi ve merakın arttığı bir süreçtir. Bu süreçte meydana gelecek utanç verici, küçük düşürücü, huzursuzluk veren olaylar sosyal anksiyete bozukluğuna neden olabilir.

Tedavi

 

Tedavi yöntemleri anksiyetinin belirtilerine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak ilaç tedavi , psikoterapi ve alternatif yöntemler uygulanabilir.

İlaç Tedavi

Anti-anksiyete etkisi olan benzodiazepinler kısa, orta ve uzun süre etkili olarak kategorize edilir ve hastalığın şiddetine göre verilir. Bu ilaçlardan bazıları; Xanax, Ativan, Valium, Klonopin yer almaktadır. Diğer bir yatıştırıcı etkiye sahip beta blokörkerin  inderal ve tenormin gibi benzodiazepinlerden daha etkili olduğu saptanmıştır. Prosac, Zoloft, Paxil, Lexapro gibi ilaçlar da tedavi sürecinde verilebilir.

Bilişsel Davranış Terapisi

Bilişsel Davranışçı Terapi psikoloji ve psikopatoloji alanındaki bilimsel bulgulara temellendirilir ve psikoterapi yöntemini kullanır. Psikoterapi sözel ve davranışsal yöntemlerle sosyal anksiyete bozukluğunun giderilmesinde oldukça etkilidir. Bu tedavi yöntemi ilaçlarla beraber veya tek başına uygulanabilir.

Alternatif Tedavi

Alternatif Yöntemler

Her hastalık için mevcut olan alternatif yöntemler anksiyetenin giderilmesinde de oldukça etkilidir. Hipno terapi, aroma terapi, meditasyon, yoga gibi etkinliklerin yanı sıra kişisel ifadeyi geliştiren ve aşırı heyecanlanmayı kontrol altına alan sahne sanatları ve diksiyon dersleri faydalı olmaktadır. Ancak elbette bu yöntemler uzman doktorların tavsiyeleri üzerine uygulanması gereken aktivitelerdir zira hastalığın hangi safhada olduğu ve uygulanan yöntemin hastada nasıl bir etki bırakacağı oldukça önemlidir.