Türleri

Epilepsi nöbet adı verilen beyinde sporadik elektriksel fırtınalar oluşmasıdır. Bu fırtınalar davranışsal dışavurumlar (boş boş bakma gibi) ve/veya istemsiz hareketlere (grand mal nöbetleri gibi) neden olur.

Her biri farklı nedenler, belirtiler ve tedavilere sahip birkaç farklı epilepsi türü vardır.

Doktorunuz epilepsi teşhisi koyarken şu terimlerden birini kullanabilir: idiyopatik, kriptojenik, semptomatik, jeneralize (genelleşmiş), fokal, yani kısmi. İdiyopatik belirgin bir neden olmadığı anlamına gelir. Kriptojenik olası bir nedeni var demektir, ancak henüz tespit edilmemiştir. Semptomatik, belirlenmiş bir sebep olduğu anlamına gelir. Jeneralize (genelleşmiş) nöbetlerin aynı anda tüm beyni kapsadığı anlamına gelir. Fokal, yani kısmi, nöbetlerin beynin tek bir bölgesinden başlaması demektir.

Başlıca Epilepsi Türleri

Epilepsi Türleri

Genelleşmiş Epilepsi

Kısmi Epilepsi

İdiyopatik (genetik nedenler)

- Çocukluk çağı absans epilepsi
- Juvenil miyoklonik epilepsi
- Uyanma sırasındaki grand-mal nöbetli epilepsi
- Diğerleri

- Benign çocukluk çağı kısmi epilepsisi

Semptomatik (nedeni bilinmeyen) veya kriptojenik (nedeni bilinmeyen)

- West sendromu
- Lennox-Gastaut sendromu
- Diğerleri

- Temporal lob epilepsisi
- Frontal lob epilepsisi
- Diğerleri

İdiyopatik Genelleşmiş Epilepsi

İdiyopatik Genelleşmiş Epilepsi

İdiyopatik genelleşmiş epilepside, her zaman değil fakat çoğunlukla ailede epilepsi geçmişi vardır. İdiyopatik genelleşmiş epilepsi çocukluk ya da ergenlik döneminde ortaya çıkma eğilimindedir, ama yetişkinliğe kadar teşhis edilemeyebilir. Bu epilepsi türünde, sinir sisteminde (beyin ve omurilik) nöbetler dışında henüz hiçbir anormallik tespit edilmemiştir. Beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramalarında yapısal olarak normal görünür.

İdiyopatik genelleşmiş epilepsi hastalarında zeka normaldir, nörolojik muayene ve MR sonuçları genellikle normaldir. Elektroensefalografi (EEG; beyindeki elektriksel impulsları ölçen bir test) sonuçları tüm beyni etkileyen epileptik boşalmalar gösterebilir (genelleşmiş deşarj da denir).

İdiyopatik jeneralize epilepsi hastalarını etkileyen nöbet türleri şunlardır:

  • Miyoklonik nöbetler (kol ve bacaklarda ani ve çok kısa süren kasılmalar)
  • Absans nöbetler (sabit bakma nöbetleri)
  • Genelleşmiş tonik-klonik nöbetler (grand mal nöbetleri)

İdyopatik genelleşmiş epilepsi genellikle ilaçlarla tedavi edilir. Bu durumun bazı formları yaş ilerledikçe kaybolur, tıpkı çocukluk çağı absans epilepsisi ve çok sayıda juvenil miyoklonik epilepsi hastalarında olduğu gibi.

İdiyopatik Kısmi Epilepsi

İdiyopatik Kısmi Epilepsi

İdiyopatik kısmi (parsiyel) epilepsi çocukluk döneminde başlar (5 ile 8 yaşları arasında) ve aile geçmişi olabilir. Ayrıca benign çocukluk çağı kısmi epilepsisi (BFEC) olarak da bilinen bu epilepsi hafif türlerden biri olarak kabul edilir. Neredeyse her zaman ergenlikle ortadan kaybolur ve yetişkinlerde asla görülmez.

Nöbetler uyku sırasında meydana gelme eğilimindedir ve çoğunlukla yüzü de etkileyen basit kısmi motor nöbetler ve ikincil genelleşmiş (grand mal) nöbetlerdir. Bu epilepsi türü genellikle EEG ile teşhis edilir.

Semptomatik Genelleşmiş Epilepsi

Semptomatik Genelleşmiş Epilepsi

Semptomatik genelleşmiş epilepsi geniş alana yayılmış beyin hasarından kaynaklanır. Doğum sırasında yaralanma semptomatik genelleşmiş epilepsinin en sık karşılaşılan nedenidir. Nöbetlere ek olarak, bu hastalarda genellikle zeka geriliği ya da beyin felci gibi başka nörolojik sorunlar da var. Bu adrenolökodistrofileri (ADL) veya beyin enfeksiyonları (menenjit ve ensefalit gibi) gibi belirli kalıtsal beyin hastalıkları da semptomatik genelleşmiş epilepsiye neden olabilir. Semptomatik genelleşmiş epilepsinin nedeni tespit edilemediği zaman, hastalık kriptojenik epilepsi olarak ifade edilebilir. Bu epilepsilerin farklı alt tipleri bulunur, en çok bilinen tür Lennox-Gastaut sendromdur.

Bu hastalarda birden fazla türde nöbet (genelleşmiş tonik-klonik, miyoklonik, tonik, atonik ve absans nöbetler) görülebilir ve kontrol etmek zor olabilir. Bu nöbet türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Semptomatik Kısmi Epilepsi

Semptomatik Kısmi Epilepsi

Semptomatik kısmi (ya da fokal) epilepsi yetişkinlikte başlar ve epilepsinin en sık görülen türüdür, ama çocuklarda da sık sık meydana gelir. Bu epilepsi türü beyinde, inme, tümör, travma, konjenital (doğuştan gelen) beyin anormalliği, beyin dokusunda skarlaşma ya da "skleroz", kist veya enfeksiyon sonucu yerelleşmiş bir anormallikten kaynaklanır.

Bazen bu beyin anormallikleri MRI taramalarında görülebilir, ama çoğu zaman tekrarlanan girişimlere rağmen tespit edilemez çünkü mikroskopik boyuttadır.

Bu epilepsi türü, beynin kalanında yürütülen fonksiyonlardan ödün vermeden anormal bölgeyi almayı amaçlayan bir ameliyatla başarıyla tedavi edilebilir. Epilepsi ameliyatı, antikonvülsan ilaçlarla (en az iki ya da üç ilaç) tedavisi başarısız olan ve tanımlanabilir lezyonlara sahip epilepsi hastalarının birçoğunda çok başarılı olur. Bu hastalar ameliyat öncesi özel epilepsi merkezlerinde kapsamlı bir epilepsi muayenesine tabi tutulur.

İLGİLİ MAKALE

Çocuklarda Epilepsi

Prof. Dr. Cengiz Bahadır

mr sonucu gönderip ne tür rahatsızlığım olduğunu söylrmisiniz?... devamı