Munchausen sendromu, bir kişinin genellikle tıbbi personelin ilgisi ve arkadaşlığı için kasıtlı olarak kendini sık sık hasta etmesi durumuna verilen addır.

Munchausen sendromu, ilgi arayan bir kişilik bozukluğudur ve istatistiklerin gösterdiğinden daha yaygındır. Adını abartılı hikayeleriyle ünlü bir Alman askerden alan Munchausen sendromu, duygusal olarak olgunlaşmamış, narsistik eğilimleri olan, özsaygısı düşük ve kırılgan bir egoya sahip kişilerin dikkati üzerlerine çekmek ve ilgi odağı olmaya aşırı ihtiyaç duyduğu, ağırlıklı olarak kadınlarda ortaya çıkan bir bozukluktur.

Yapay Bozuklukların çok daha ciddi bir formu olan Munchausen sendromunda, artarda bir dizi hastaneye yatış hayat boyu süren bir durum halini alır. Yapay bozukluk, belirti üretmek için dışsal bir güdülenmenin olduğu hasta rolü yapmaktan farklıdır; yapay bozukluğu olan bir hasta kasıtlı olarak hiçbir dışsal teşvik edici olmadan fiziksel belirtiler üretir.

Munchausen sendromu testleri

Kişinin dürüst olmaması nedeniyle Munchausen sendromunun teşhisi çok zordur. Ayrıca, doktorların Munchausen sendromu teşhisini koymadan önce diğer bütün olası fiziksel ve ruhsal hastalıkları saf dışı bırakması, genellikle çeşitli tanısal test ve işlemler uygulaması gerekir.

Munchausen sendromu tedavisi

Munchausen sendromu ve bir karakter bozukluğunun parçası olarak psikotik psikopatolojisi olan hastalar nadiren başarıyla tedavi edilebilir. Manipülasyonlarını kabul etmek gerilimlerini biraz azaltır ama provokasyonları giderek artar ve sonunda doktorların yapmak istediği ya da yapabileceği şeyleri aşar.

Munchausen Sendromu Hakkında Gerçekler ve İpuçları

  • Munchausen sendromu, hastanın aslında gerçek olmayan bir ruhsal ya da fiziksel sorunu varmış gibi davrandığı bir çeşit yapay bozukluktur. 
  • Hastalar belirtileri kasıtlı olarak üretir ya da uydurur. Bunu, esme, yakma, zehirli madde enjekte etme, aşırı doz ilaç alam gibi yollarla üretirler. Hasta başkalarının dikkatini ya da sempatisini üzerine çekmek için ağrılı ya da tehlikeli test ve operasyonlara girebilir.  
  • Kişi bir başkasında belirtiler yaratır ya da uydurursa, buna Munchausen by Proxy sendromu denir. Buna kişinin çocuklarında hastalık belirtileri olduğunu uydurması da dahildir.
  • Bu erken yetişkinlik çağında başlar. 30 ila 50 yaşlarındaki yetişkinleri etkiler ve erkeklerde yaygındır.
  • Teşhis ve tedavi zordur çünkü hasta bir süre sonra doktor ya da hastane değiştirebilir.
  • Tedavide psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi ve sosyal servisler yararlı olur.
  • Munchausen sendromunun komplikasyonları, ölüm ya da intihar da dahil ciddi sorunlara yol açabilir.

Prof. Dr. Teksen ÇAMLIBEL

mrb bende turner sendromu var ileride çocuk sahibi olabilir miyim... devamı